• 24 آذر 1395

  • 0 نظر

مخارج قبل از بهره برداري در ترازنامه

این موضوع بیانگر عدم رعایت استاندارد حسابداری 24 مرحله قبل از بهره برداری می باشد. پس از تصویب این استاندارد ملی در سال 1383 کلیه مخارج انجام شده در مرحله قبل از بهره برداری شرکت در دو طبقه کلی قابل طبقه بندی می باشند.
مخارج قبل از بهره برداری انجام شده یا به دارایی مشخصی قابل انتساب است یا نیست.اگر مخارج انجام شده به دارایی مشخصی قابل انتساب باشد، به بهای تمام شده دارایی مربوطه منظور می گردد.
اگر مخارج انجام شده به دارایی مشخصی قابل انتساب نباشد، چه از آن انتظار منافع آتی برود و چه از آن انتظار منافع آتی نرود، به سود و زیان دوره منظور می گردد.
اگر دارایی ای با چنین ماهیتی تحت عنوان هزینه های تاسیس و یا هر نام دیگر در ترازنامه ایجاد شده باشد، با توجه به قاعده رجحان محتوا بر شکل مي توان به عدم رعايت اين استاندارد رسيد. (چون با تغییر شکل معنا تغییر نمی کند)
  • آخرین بار تغییر یافته شنبه, 25 آذر 1396 16:03

  • 0 نظر

پشتیبانی

مشاوره فروش

باشگاه مشتریان

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!