نرم افزار حسابداری تولیدی شرکتی پارمیس پرو

نرم افزار حسابداری جامع پارمیس پرو

سری جامع نرم افزار حسابداری پارمیس پرو ، کاربردی‌ترین نرم افزار حسابداری ویژه اصناف، فروشگاه‌ها، شرکت‌های تولیدی و بازرگانی در ابعاد کوچک و متوسط است

نرم افزار حسابداری پارمیس

قیمت: 7,690,000 تومان

دمو آنلاین

خرید آنلاین

نسخه جامع تولیدی شرکتی فروشگاهی

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه تولیدی فروشگاهی شامل ویژگی های زیر است:

مرور اسناد حسابداری با امکان نمایش و تغییر اسناد مثبته سند صادر شده - امکان نگهداری اطلاعات مالی چند شرکت به صورت مجزا - گزارش از اسناد بر اساس وضعیت و ... - تغییر وضعیت سندها به سندهای عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر - امکان انتخاب کد محموله برای هر ردیف کالا - امکان مشخص‌کردن سریال سند اتوماتیک در فاکتور - محاسبه هزینه وصول چک‌ها در فیش وصولی بانک - نگهداری جداگانه چند موجودی برای یک کالای خاص بر اساس کد محموله - ثبت هزینه‌های مجزا برای هر کد محموله و محاسبه سود هر کد محموله - گزارش کنترل ورود کاربران با مدیریت کنترل ورود غیر مجاز - گزارش گردش و مانده کالاهای امانی - امکان تعدیل کالاهای دریافتی (از بخش تولید/امانت داده شده) براساس مقدار ورودی - گزارش از دفاتر به صورت کنترلی - گزارش از دفاتر به صورت تجمیعی - معرفی گروه تفصیلی و ارتباط معین با تفصیلی‌های شناور - تغییر گروهی فرمول ساخت‌ها - امکان گزارش از "دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین، اسناد، تراز دفتر کل، تراز معین، تراز تفصیلی، صورت‌حساب مشتریان و تفصیلی‌ها، تراز کلی حساب‌ها، بهای تمام شده و صورت سود و زیان" بر اساس وضعیت سندهای عادی، تاییدشده، قطعی، ثبت دفتر و امکان نگهداری اطلاعات مالی سه شرکت به صورت مجزا. این نسخه برای واحد‌های تولیدی توصیه می‌شود که عملیات تولید را فقط به صورت کارفرمایی مورد استفاده دارند و به پیشرفته امکانات حسابداری نیز نیاز دارند.

نرم افزار حسابداری پارمیس

قیمت: 11,900,000 تومان

دمو آنلاین

خرید آنلاین

نسخه جامع تولیدی شرکتی بازرگانی

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه تولیدی بازرگانی، شامل ویژگی های زیر نیز است:

گزارش تراز آزمایشی 6 و 8 ستونی در سطح کل، معین و تفصیلی - مرور اسناد حسابداری با امکان نمایش و تغییر اسناد مثبته سند صادر شده - امکان نگهداری اطلاعات مالی چند شرکت به صورت مجزا - امکان تجمیع ردیف های سند - امکان جستجوی پیشرفته در سند - امکان معرفی الگوی پیش فرض سند و ثبت سند دستی طبق الگوهای معرفی شده - گزارش از اسناد بر اساس وضعیت و ... - تغییر وضعیت سندها به سندهای عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر - مرور حساب‌ها از گروه حساب تا سطح تفصیلی - امکان مشخص‌کردن سریال سند اتوماتیک در فاکتور - طبقه‌بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر - امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و ... - امکان ثبت کلیه فعالیت‌های یک روز در یک شماره سند اتوماتیک - امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هر یک از فرم‌های فاکتور، فیش صندوق، حواله و ... - اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک - امکان گزارش از "دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین، اسناد، تراز دفتر کل، تراز معین، تراز تفصیلی، صورت‌حساب مشتریان و تفصیلی‌ها، تراز کلی حساب‌ها، بهای تمام شده و صورت سود و زیان" بر اساس وضعیت سندهای عادی، تاییدشده، قطعی، ثبت دفتر و امکان نگهداری اطلاعات مالی چهار شرکت به صورت مجزا. این نسخه برای واحدهای تجاری که از اکثر مسائل تولید استفاده می‌کنند، توصیه می‌شود که از لحاظ حسابداری نیز به امکانات پیشرفته نیاز دارند.

نرم افزار حسابداری پارمیس

قیمت: 17,900,000 تومان

دمو آنلاین

خرید آنلاین

نسخه ویژه

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه جامع تولیدی - شرکتی - بازرگانی، شامل ویژگی های زیر است:

ارسال پیامک خوش‌آمد گویی به مشتری هنگام تعریف اشخاص - امکان پیامک مانده حساب مشتریان بصورت گروهی - امکان ارسالارسال پیامک خوش‌آمد گویی به مشتری هنگام تعریف اشخاص - امکان پیامک مانده حساب مشتریان بصورت گروهی - امکان ارسال مانده صورتحساب توسط پیامک به مشتری - پیامک اطلاعات فاکتور صادر شده برای مشتری و مدیران - پیامک اطلاعات چک واسناد پرداختنی به مدیران قبل از سررسید - اطلاع‌رسانی پیامکی به مشتری بابت چک برگشتی ثبت‌شده - اطلاع‌رسانی پیامکی چک برگشتی به مدیران - اطلاع رسانی پیامکی به کاربر در هنگام ورود با نام کاربری وی - امکان ثبت تسویه فاکتور ها هنگام فیش دریافتی - ثبت درصد بازاریاب برای کالا یا گروه کالای خاص- مشتری یا گروه مشتری خاص- در محدوده تاریخی خاص - بانک اشخاص - تخصیص اعتبار ریالی و چکی به صورت جداگانه برای هر شخص - کنترل اعتبار روی تعداد فاکتور های تسویه نشده هر شخص - چاپ اسناد بصورت تجمیعی در سطح کل و معین جهت تحریر دفاتر - دریافت حداکثر اعتبار دفتری و حداکثر اعتبار با محاسبه چک‌های پاس نشده - امکان تعیین تعداد خط دفتر روزنامه و کل با قابلیت نمایش جمع صفحات جهت تحریر دفاتر - امکان تخفیف درصدی 3 در فاکتور برای هر ردیف کالا - امکان در نظر گرفتن کالای هدیه با شرایط تعداد خرید خاص برای گروه اشخاص و گروه کالا در بازه زمانی مشخص - تعیین بازاریاب برای هر ردیف فاکتور به صورت جداگانه - اختصاص کارتخوان پیش فرض و کارتخوان های مجاز برای هر کاربر - اختصاص صندوق پیش فرض و صندوق های مجاز برای هر کاربر - اختصاص انبار پیش فرض و انبار های مجاز برای هر کاربر - اعمال محدودیت درصد تخفیف برای کاربران - تعریف مراکز تولید - تعریف ایستگاه تولید - امکان ثبت درخواست تولید منطبق بر فاکتور های سفارش فروش یا به صورت مستقل - ثبت برنامه تولید بر اساس فرمول ساخت و یا بر اساس درخواست تولید - امکان پیش بینی از کالاهای مورد نیاز برای برنامه تولید بر اساس درخواست تولید - امکان گزارشگیری از وضعیت درخواست های تولید و برنامه تولید

نرم افزار حسابداری پارمیس

نسخه جامع تولیدی شرکتی فروشگاهی

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه تولیدی فروشگاهی شامل ویژگی های زیر است:

مرور اسناد حسابداری با امکان نمایش و تغییر اسناد مثبته سند صادر شده - امکان نگهداری اطلاعات مالی چند شرکت به صورت مجزا - گزارش از اسناد بر اساس وضعیت و ... - تغییر وضعیت سندها به سندهای عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر - امکان انتخاب کد محموله برای هر ردیف کالا - امکان مشخص‌کردن سریال سند اتوماتیک در فاکتور - محاسبه هزینه وصول چک‌ها در فیش وصولی بانک - نگهداری جداگانه چند موجودی برای یک کالای خاص بر اساس کد محموله - ثبت هزینه‌های مجزا برای هر کد محموله و محاسبه سود هر کد محموله - گزارش کنترل ورود کاربران با مدیریت کنترل ورود غیر مجاز - گزارش گردش و مانده کالاهای امانی - امکان تعدیل کالاهای دریافتی (از بخش تولید/امانت داده شده) براساس مقدار ورودی - گزارش از دفاتر به صورت کنترلی - گزارش از دفاتر به صورت تجمیعی - معرفی گروه تفصیلی و ارتباط معین با تفصیلی‌های شناور - تغییر گروهی فرمول ساخت‌ها - امکان گزارش از "دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین، اسناد، تراز دفتر کل، تراز معین، تراز تفصیلی، صورت‌حساب مشتریان و تفصیلی‌ها، تراز کلی حساب‌ها، بهای تمام شده و صورت سود و زیان" بر اساس وضعیت سندهای عادی، تاییدشده، قطعی، ثبت دفتر و امکان نگهداری اطلاعات مالی سه شرکت به صورت مجزا. این نسخه برای واحد‌های تولیدی توصیه می‌شود که عملیات تولید را فقط به صورت کارفرمایی مورد استفاده دارند و به پیشرفته امکانات حسابداری نیز نیاز دارند.

قیمت: 7,690,000 تومان

دمو آنلاین

خرید آنلاین

نرم افزار حسابداری پارمیس

نسخه جامع تولیدی شرکتی بازرگانی

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه تولیدی بازرگانی، شامل ویژگی های زیر نیز است:

گزارش تراز آزمایشی 6 و 8 ستونی در سطح کل، معین و تفصیلی - مرور اسناد حسابداری با امکان نمایش و تغییر اسناد مثبته سند صادر شده - امکان نگهداری اطلاعات مالی چند شرکت به صورت مجزا - امکان تجمیع ردیف های سند - امکان جستجوی پیشرفته در سند - امکان معرفی الگوی پیش فرض سند و ثبت سند دستی طبق الگوهای معرفی شده - گزارش از اسناد بر اساس وضعیت و ... - تغییر وضعیت سندها به سندهای عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر - مرور حساب‌ها از گروه حساب تا سطح تفصیلی - امکان مشخص‌کردن سریال سند اتوماتیک در فاکتور - طبقه‌بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر - امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و ... - امکان ثبت کلیه فعالیت‌های یک روز در یک شماره سند اتوماتیک - امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هر یک از فرم‌های فاکتور، فیش صندوق، حواله و ... - اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک - امکان گزارش از "دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین، اسناد، تراز دفتر کل، تراز معین، تراز تفصیلی، صورت‌حساب مشتریان و تفصیلی‌ها، تراز کلی حساب‌ها، بهای تمام شده و صورت سود و زیان" بر اساس وضعیت سندهای عادی، تاییدشده، قطعی، ثبت دفتر و امکان نگهداری اطلاعات مالی چهار شرکت به صورت مجزا. این نسخه برای واحدهای تجاری که از اکثر مسائل تولید استفاده می‌کنند، توصیه می‌شود که از لحاظ حسابداری نیز به امکانات پیشرفته نیاز دارند.

قیمت: 11,900,000 تومان

دمو آنلاین

خرید آنلاین

نرم افزار حسابداری پارمیس

نسخه ویژه

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه جامع تولیدی - شرکتی - بازرگانی، شامل ویژگی های زیر است:

ارسال پیامک خوش‌آمد گویی به مشتری هنگام تعریف اشخاص - امکان پیامک مانده حساب مشتریان بصورت گروهی - امکان ارسالارسال پیامک خوش‌آمد گویی به مشتری هنگام تعریف اشخاص - امکان پیامک مانده حساب مشتریان بصورت گروهی - امکان ارسال مانده صورتحساب توسط پیامک به مشتری - پیامک اطلاعات فاکتور صادر شده برای مشتری و مدیران - پیامک اطلاعات چک واسناد پرداختنی به مدیران قبل از سررسید - اطلاع‌رسانی پیامکی به مشتری بابت چک برگشتی ثبت‌شده - اطلاع‌رسانی پیامکی چک برگشتی به مدیران - اطلاع رسانی پیامکی به کاربر در هنگام ورود با نام کاربری وی - امکان ثبت تسویه فاکتور ها هنگام فیش دریافتی - ثبت درصد بازاریاب برای کالا یا گروه کالای خاص- مشتری یا گروه مشتری خاص- در محدوده تاریخی خاص - بانک اشخاص - تخصیص اعتبار ریالی و چکی به صورت جداگانه برای هر شخص - کنترل اعتبار روی تعداد فاکتور های تسویه نشده هر شخص - چاپ اسناد بصورت تجمیعی در سطح کل و معین جهت تحریر دفاتر - دریافت حداکثر اعتبار دفتری و حداکثر اعتبار با محاسبه چک‌های پاس نشده - امکان تعیین تعداد خط دفتر روزنامه و کل با قابلیت نمایش جمع صفحات جهت تحریر دفاتر - امکان تخفیف درصدی 3 در فاکتور برای هر ردیف کالا - امکان در نظر گرفتن کالای هدیه با شرایط تعداد خرید خاص برای گروه اشخاص و گروه کالا در بازه زمانی مشخص - تعیین بازاریاب برای هر ردیف فاکتور به صورت جداگانه - اختصاص کارتخوان پیش فرض و کارتخوان های مجاز برای هر کاربر - اختصاص صندوق پیش فرض و صندوق های مجاز برای هر کاربر - اختصاص انبار پیش فرض و انبار های مجاز برای هر کاربر - اعمال محدودیت درصد تخفیف برای کاربران - تعریف مراکز تولید - تعریف ایستگاه تولید - امکان ثبت درخواست تولید منطبق بر فاکتور های سفارش فروش یا به صورت مستقل - ثبت برنامه تولید بر اساس فرمول ساخت و یا بر اساس درخواست تولید - امکان پیش بینی از کالاهای مورد نیاز برای برنامه تولید بر اساس درخواست تولید - امکان گزارشگیری از وضعیت درخواست های تولید و برنامه تولید

قیمت: 17,900,000 تومان

دمو آنلاین

خرید آنلاین

دانلود لیست قیمت نسخه‌های جامع

دانلود کاتالوگ پارمیس پرو

خدمات جانبی

آموزش گروهی نامحدود رایگان
در محل شرکت

هزینه نصب 60000 تومان

یک سال پشتیبانی رایگان

دو ساعت آموزش رایگان
(به جز نسخه پایه)

یک سال پشتیبانی رایگان برای کاربران پارمیس پرو

در پارمیس فروش آغاز یک تعهد است و کاربران نرم افزار حسابداری پارمیس به مدت یکسال بصورت رایگان تحت حمایت واحد پشتیبانی پارمیس خواهند بود و دغدغه ای برای شروع استفاده از نرم افزار و رویارویی با سوالات و مشکلات نرم افزار نخواهند داشت.
ما در واحد پشتیبانی پارمیس در کنار شما هستیم تا شما با خیالی آسوده مدیریت مالی کسب و کار خود را با نرم افزارهای پارمیس انجام دهید.

پشتیبانی نرم افزار حسابداری پارمیس
پشتیبانی نرم افزار حسابداری پارمیس
پشتیبانی نرم افزار حسابداری پارمیس
پشتیبانی نرم افزار حسابداری پارمیس

مشاوره و دمو رایگان دریافت کنید

فرم زیر را پر کنید تا همکاران ما در واحد فروش در اولین فرصت با شما تماس بگیرند

نام

نام خانوادگی

موبایل

کد امنیتی

سری‌های نرم افزار حسابداری پارمیس پرو

نرم افزار فروشگاهی پارمیس پرو

سری فروشگاهی

سری فروشگاهی پارمیس پرو مناسب برای کسب و کارهایی است که حوزه کاری آن ها در زمینه فروش و بازرگانی محصولات شامل اصناف مختلف خرده فروشی، عمده فروشی و بازرگانی ها است.
شامل 5 نسخه

مشاهده امکانات نسخه‌ها

نرم افزار شرکتی پارمیس پرو

سری شرکتی

سری شرکتی نرم افزار حسابداری پارمیس پرو مناسب برای انواع شرکت های کوچک و متوسط خدماتی و بازرگانی است که می تواند نیازهای تخصصی این گونه شرکت ها را برآورده نماید.
شامل 3 نسخه

مشاهده امکانات نسخه‌ها

نرم افزار تولید پارمیس پرو

سری تولیدی

سری تولیدی پارمیس پرو مناسب برای مجموعه های تولیدی کوچک و کارگاه های کوچک تا کارخانه های تولیدی است که می تواند نیازهای بازرگانی و تولیدی کسب و کارها را برآورده نماید.
شامل 3 نسخه

مشاهده امکانات نسخه‌ها

نرم افزار جامع پارمیس پرو

سری جامع

سری جامع شامل کامل ترین بسته های نرم افزار حسابداری پارمیس پرو است که می تواند نیازهای حوزه بازرگانی، شرکتی و تولیدی یک کسب و کار را تحت پوشش قرار می دهد.
شامل 3 نسخه

مشاهده امکانات نسخه‌ها

نظر کاربران

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!