نرم افزار حسابداری پارمیسلیست قیمت نرم افزار حسابداری پارمیس پُرو

پایه

849,000

تومان

+ 9% مالیات بر ارزش افزوده

نسخه پایه فروشگاهی از لحاظ حسابداری در سطح ساده ای قرار دارد. این نسخه شامل: معرفی اشخاص و اختصاص 2 گروه به هر شخص | اختصاص یک واحد و 3 گروه برای هر کالا | صدور فاکتور ساده خرید، فروش، برگشت از فروش، برگشت از خرید و ورود و خروج به انبار | محاسبه قیمت ریالی کالاهای انبار به 5 روش FIFO، LIFO، میانگین و... | معرفی یک انبار| معرفی 5 بانک و یک صندوق | ثبت عملیات بانکی و معرفی 2 کاربر | مانیتور مشتری در کالا | پنل در فاکتور | انتخابگر کالا و اشخاص هوشمند | مرور صورتحساب | چاپ لوگو در فاکتور | ارتباط مستقیم معین با تفصیلی | گزارش از کلیه اطلاعات کالاها، ریز گردش، جمع گردش، کاردکس کالاها | گزارشات کنترلی از کلیه اسناد می باشد.

خرید آنلاین

صندوق فروشگاهی

1,990,000

تومان

+ 9% مالیات بر ارزش افزوده

این نسخه مناسب برای خرده فروشی هاست که شامل امکانات زیر هست: تنظیم سریع قیمت | معرفی سریع کالا و ورود آن در فاکتور با بارکد | تغییر و حذف کالا یا تغییر تعداد آن بصورت تاچ یا کیبورد عددی | خواندن بارکد وزنی | دسته بندی کالاها توسط کاربر برای انتخاب سریع کالا با تاچ | تجمیع کالاهای تکراری در فاکتور | ذخیره قیمت کالاهای فاقد قیمت در لیست قیمت کالا در هنگام صدور کالا | محاسبه خودکار ارزش افزوده برای کالاهای مجاز | انتخابگر کالا و اشخاص با جستجوی هوشمند | جستجوی مشتری با شماره موبایل و یا کد مشتری | معرفی سریع مشتری در هنگام صدور فاکتور | تسویه نقدی و خودکار | تسویه توسط کارتخوان با قابلیت کشیدن چند کارت | اتصال مستقیم به پوزهای بانکی و ارسال مبلغ روی دستگاه پوز | ثبت فاکتور به صورت اعتباری | اعمال 3 تخفیف درصدی | ثبت اضافات به صورت درصدی در پایین فاکتور | مانیتور دوم با امکان نمایش کالای در حال صدور، لوگو، ویدئو تبلیغاتی و وضعیت تراکنش بانکی | تعریف صف و میز برای صدور همزمان چند فاکتور | رجوع به فاکتورهای ثبت شده قبلی و مدیریت فاکتورهای ثبت نشده از داخل فاکتور بدون نیاز به خروج از صندوق | چاپ فاکتور در قطع های حرارتی 8 سانتی A4 و A5 | چاپ لوگو و اطلاعات فروشنده در فاکتور | تنظیمات چاپ فاکتور | چاپ رسید دریافت | تعیین حقوق دسترسی | جلوگیری از صدور فاکتور مانده دار | تنظیمات پنل کالا | کیبورد مجازی | درصدر تخفیف برای گروه مشتریان | بانک کالای سوپر مارکت | گزارش عملکرد کاربر و صندوق | ماژول نخفیفات و جشنواره ها

خرید آنلاین

فروشگاهی (متوسط)

2,900,000

تومان

+ 9% مالیات بر ارزش افزوده

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه پایه فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست : معرفی واحد اصلی و فرعی و اختصاص نامحدود گروه به هر کالا | اعمال تخفیف درصدی برای هر قلم کالا در فاکتور | ثبت دو لیست قیمت برای هر کالا و اعمال تخفیف لیست | معرفی 5 انبار | ثبت تاریخ تسویه برای فاکتورها | تنظیم هشدار سررسید تاریخ تسویه فاکتورها | گروهبندی فاکتور براساس تسویه شده، تسویه نشده و ... | گزارش تفکیکی موجودی کالاها | معرفی دسته چک های شخصی | هشدار روزانه اسناد دریافتنی، پرداختنی و در جریان وصول | محاسبه راس چک به صورت اتوماتیک و دستی | معرفی 3 صندوق و نامحدود بانک | وصول اتوماتیک اسناد پرداختنی و در جریان وصول | تخصیص اعتبار و نامحدود گروه برای هر شخص | صدور سند دستی | تعیین حداقل حداکثر قیمت خرید و فروش برای هر کالا | صدور پیش فاکتور خرید و فروش و فاکتور ورود و خروج از انبار | معرفی کالای جدید با استفاده از مدل های کالاهای دیگر | معرفی کاربر به صورت نامحدود، اختصاص سطح دسترسی به کاربران و کنترل کاربران فعال

خرید آنلاین

بازرگانی (پیشرفته)

3,990,000

تومان

+ 9% مالیات بر ارزش افزوده

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه متوسط فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست : صدور یک فاکتور از چند انبار به تفکیک کالاها | معرفی نامحدود صندوق و بانک | چاپ و پاراف چک | ثبت فیش صندوق منظور در چند حساب | معرفی بازاریاب و اختصاص فرمول پورسانت برای هر بازاریاب | امکان مشاهده سود هرفاکتور و مدیریت سود فاکتورها | کپی و چسباندن اقلام یک فاکتور در فاکتور دیگر | معرفی کد محموله و ایجاد گزارش گردش کالا با محاسبه سود براساس کد محموله | امکان ثبت نقطه سفارش برای هرکالا | تعیین حداقل و حداکثر برای هر کالا | گزارش مدیریتی مشتریان | ممنوع المعامله کردن اشخاص | تخصیص درصد تخفیف برای هرشخص به تفکیک کالاها | ثبت فاکتورهای بالانس | ثبت اطلاعات حامل | امکان تسویه نقدی در فاکتور | ثبت دریافت و پرداخت به تفکیک کارتخوان، حواله بانکی و کارت به کارت | معرفی گروه تفصیلی و ارتباط معین با تفصیلی های شناور | کنترل عملکرد کاربران به صورت ویژه و اختصاص سطح دسترسی با محدودیت زمانی یا محدودیت در رویت و یا تغییر

خرید آنلاین

فروشگاهی(ویژه)

5,790,000

تومان

+ 9% مالیات بر ارزش افزوده

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه بازرگانی شامل موارد زیر نیز هست : امکان ۳ تخفیف درصدی پلکانی در فاکتور برای هر ردیف کالا با امکان تغییر کلی | ثبت درصد بازاریاب برای کالا یا گروه کالای خاص، مشتری یا گروه مشتری خاص در محدوده تاریخی خاص | تخصیص اعتبار ریالی و چکی به صورت جداگانه برای هر شخص | کنترل اعتبار روی تعداد فاکتور های تسویه نشده هر شخص | گزارش تراز آزمایشی ۶ و ۸ ستونی در سطح کل، معین و تفصیلی | مرور اسناد حسابداری با امکان نمایش و تغییر اسناد مثبته سند صادر شده | امکان تجمیع ردیف ها و جستجوی پیشرفته در سند | امکان معرفی الگوی پیش فرض سند و ثبت سند دستی طبق الگوهای معرفی شده | چاپ اسناد بصورت تجمیعی در سطح کل و معین جهت تحریر دفاتر | دریافت حداکثر اعتبار دفتری و حداکثر اعتبار با محاسبه چک های پاس نشده | امکان تعیین تعداد خط دفتر روزنامه و کل با قابلیت نمایش جمع صفحات جهت تحریر دفاتر | امکان در نظر گرفتن کالای هدیه با شرایط تعداد خرید خاص برای گروه اشخاص و گروه کالا در بازه زمانی مشخص | تعیین بازاریاب برای هر ردیف فاکتور به صورت جداگانه | امکان ثبت تسویه فاکتور ها هنگام فیش دریافتی | طراحی و چاپ بارکد | اختصاص کارتخوان پیش فرض و کارتخوان های مجاز برای هر کاربر | اختصاص صندوق پیش فرض و صندوق های مجاز برای هر کاربر | اختصاص انبار پیش فرض و انبار های مجاز برای هر کاربر | اعمال محدودیت درصد تخفیف برای کاربران

خرید آنلاین

مشاهده کامل امکانات نسخه فروشگاهی

فروشگاهی شرکتی (متوسط)

4,490,000

تومان

+ 9% مالیات بر ارزش افزوده

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه متوسط فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست : معرفی گروه تفصیلی و ارتباط معین با تفصیلی های شناور | گزارش از دفاتر به صورت کنترلی و تجمیعی | طبقه بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر | امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و ... | امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک | امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هریک از فرم های فاکتور، فیش صندوق، حواله و... | اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد. امکان گزارش از "دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین، اسناد، تراز دفترکل، ترازمعین، تراز تفصیلی، صورتحساب مشتریان و تفصیلی ها، تراز کلی حسابها، بهای تمام شده و صورت سود و زیان" بر اساس وضعیت سندهای عادی، تاییدشده، قطعی، ثبت دفتر و امکان نگهداری اطلاعات مالی سه شرکت به صورت مجزا

خرید آنلاین

بازرگانی شرکتی (پیشرفته)

6,490,000

تومان

+ 9% مالیات بر ارزش افزوده

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه پیشرفته فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست : طبقه بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر | امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و ... | امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک | امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هریک از فرم های فاکتور، فیش صندوق، حواله و... | اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد | امکان گزارش از”دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین، اسناد، تراز دفترکل، ترازمعین، تراز تفصیلی، صورتحساب مشتریان و تفصیلی ها، تراز کلی حسابها، بهای تمام شده و صورت سود و زیان” بر اساس وضعیت سندهای عادی، تاییدشده، قطعی، ثبت دفتر و امکان نگهداری اطلاعات مالی چهار شرکت به صورت مجزا. این نسخه جهت استفاده حسابداران اختصاصی شده و شامل همه امکانات مورد نیاز برای اداره حرفه ای یک شرکت از لحاظ حسابداری می باشد.

خرید آنلاین

شرکتی (ویژه)

8,990,000

تومان

+ 9% مالیات بر ارزش افزوده

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه بازرگانی شرکتی شامل موارد زیر نیز هست : انواع اطلاع رسانی های پیامکی | طراحی و چاپ بارکد | ثبت درصد بازاریاب برای کالا یا گروه کالای خاص | بانک اشخاص | تخصیص اعتبار ریالی و چکی به صورت جداگانه برای هر شخص | کنترل اعتبار روی فاکتورهای تسویه نشده هر شخص | بچاپ اسناد به صورت تجمیعی و در سطح کل و معین جهت تحریر دفاتر | دریافت حداکثر اعتبار دفتری و حداکثر اعتباربا محاسبه چک های پاس نشده | امکان تعیین تعداد خط دفتر روزنامه و کل با قابلیت نمایش جمع صفحات جهت تحریر دفاتر | امکان تخفیف درصدی 3 در فاکتور برای هر ردیف کالا | امکان در نظر گرفتن کالای هدیه با شرایط تعداد خرید خاص برای گروه اشخاص و گروه کالا در بازه زمانی مشخص | تعیین بازاریاب برای هم ردیف فاکتور به صورت جداگانه | اختصاص کارتخوان پیش فرض و کارتخوان های مجاز برای هر کاربر | اختصاص صندوق پیش فرض و صندوق های مجاز برای هر کاربر | اختصاص انبار پیش فرض و انبارهای مجاز برای هر کاربر | اعمال محدودیت درصد تخفیف برای کاربران

خرید آنلاین

مشاهده کامل امکانات نسخه شرکتی

تولیدی فروشگاهی (متوسط)

4,990,000

تومان

+ 9% مالیات بر ارزش افزوده

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه متوسط فروشگاهی شامل موارد زیر نیز هست : امکان ثبت فرمول ساخت برای کالاهای ترکیبی | امکان گزارش گیری ازفرمول ساخت ها | ثبت تولید | ارائه انواع گزارشات از تولیدهای ثبت شده | امکان کپی اقلام فرمول ساخت یک کالابرای کالای دیگر | امکان ثبت ضایعات درفرمول های ساخت | امکان تغییر اقلام فرمول ساخت در هنگام هر تولید | امکان پرداخت و دریافت کالاهای امانی به پیمانکاران | امکان دریافت و پرداخت کالاهای امانی بر اساس واحد اصلی و فرعی | گزارش از مانده کالاهای هر پیمانکار یا بخش تولیدی | امکان ثبت هزینه هنگام دریافت و پرداخت کالاها همراه با منظور کردن در حساب شخص مورد نظر | ثبت طرف حساب های مربوطه مانند هزینه های تولیدی درهنگام دریافت و پرداخت کالای امانی | گزارش گردش و مانده کالاهای امانی و گزارش ریالی از صورتحساب اشخاص و پیمانکاران

خرید آنلاین

بازرگانی تولیدی (پیشرفته)

7,690,000

تومان

+ 9% مالیات بر ارزش افزوده

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه پیشرفته فروشگاهی و متوسط تولیدی شامل موارد زیر نیز هست : امکان پیش بینی اقلام مورد نیاز یک یا چند کالا بر اساس تعداد تولید مورد نیاز و موجودی کالا و ارائه گزارش کسری کالاهای مورد نیاز | امکان پیش بینی سفارشات چند کالا به صورت گروهی | امکان دریافت کالا از دیگران و پرداخت کالاهای امانت گرفته شده با منظور کردن هزینه | امکان تعدیل کالاهای دریافتی (از بخش تولید/امانت داده شده) بر اساس مقدار ورودی | امکان ثبت هزینه بر اساس مقدار اصلی و یا بر اساس مقدار تعدیل وارد شده این نسخه برای واحدهای تجاری که نیاز به ثبت تولید کالاها به صورت معمول یا امانی دارند و یا برای واحد اقتصادی دیگری پیمانکاری انجام می دهند، توصیه می شود .

خرید آنلاین

تولیدی (ویژه)

11,900,000

تومان

+ 9% مالیات بر ارزش افزوده

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه تولیدی بازرگانی شامل موارد زیر نیز هست : تعریف مراکز تولید | تعریف ایستگاه تولید | امکان ثبت درخواست های تولید منطبق بر فاکتورهای سفارش فروش یا به طور مستقل | ثبت برنامه تولید بر اساس فرمول ساخت و یا بر اساس درخواست تولید | امکان پیش بینی از کالاهای مورد نیازبرای برنامه تولید بر اساس درخواست تولید | امکان گزارشگیری از وضعیت درخواست های تولید و برنامه تولید | اختصاص انبار پیش فرض و انبارها مجاز برای هر کاربر | اعمال محدودیت درصد تخفیف برای کاربران | انواع اطلاع رسانی های پیامکی به کاربر | امکان جستجوی پیشرفته در سند | مرور اسناد حسابداری با امکان نمایش و تغییر اسناد مثبته سند صادر شده

خرید آنلاین

مشاهده کامل امکانات نسخه تولیدی

تولیدی-شرکتی-فروشگاهی (جامع)

7,690,000

تومان

+ 9% مالیات بر ارزش افزوده

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه متوسط تولیدی شامل موارد زیر نیز هست : گزارش ازدفاتر به صورت کنترلی | گزارش از دفاتر به صورت تجمیعی | معرفی گروه تفصیلی و ارتباط معین با تفصیلی های شناور | تغییر گروهی فرمول ساخت ها | طبقه بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر | امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و ... | امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک | امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هریک از فرم های فاکتور، فیش صندوق، حواله و... | اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد | امکان گزارش از "دفتر روزنامه، ،دفتر کل، دفتر معین، اسناد، تراز دفترکل، ترازمعین، تراز تفصیلی، صورتحساب مشتریان و تفصیلی ها، تراز کلی حسابها، بهای تمام شده و صورت سود و زیان" بر اساس وضعیت سندهای عادی، تاییدشده ،قطعی، ثبت دفتر و امکان نگهداری اطلاعات مالی سه شرکت به صورت مجزا این نسخه برای واحد های تولیدی توصیه می شود که عملیات تولید را فقط به صورت کارفرمایی مورد استفاده دارند و به پیشرفته امکانات حسابداری نیز نیاز دارند.

خرید آنلاین

تولیدی-شرکتی-بازرگانی (جامع پیشرفته)

11,900,000

تومان

+ 9% مالیات بر ارزش افزوده

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه پیشرفته تولیدی شامل موارد زیر نیز هست : طبقه بندی اسناد به چهار حالت عادی، تایید شده، قطعی و ثبت دفتر | امکان نمایش شماره سندهای اتوماتیک در پرینت فاکتور، فیش صندوق و ... | امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره سند اتوماتیک | امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هریک از فرم های فاکتور، فیش صندوق، حواله و... | اضافه شدن فـرم مرور اسناد که امکان مرور، نمایش، تغییر و حذف اسناد مثبته بر اساس اسناد اتوماتیک را به حسابداران ارائه می دهد | امکان گزارش از "دفتر روزنامه، ،دفتر کل، دفتر معین، اسناد، تراز دفترکل، ترازمعین، تراز تفصیلی، صورتحساب مشتریان و تفصیلی ها، تراز کلی حسابها، بهای تمام شده و صورت سود و زیان" بر اساس وضعیت سندهای عادی، تاییدشده ،قطعی، ثبت دفتر و امکان نگهداری اطلاعات مالی چهار شرکت به صورت مجزا. این نسخه برای واحدهای تجاری که از اکثر مسائل تولید استفاده می کنند، توصیه می شود که از لحاظ حسابداری نیز به امکانات پیشرفته نیاز دارند.

خرید آنلاین

تولیدی شرکتی (ویژه)

17,900,000

تومان

+ 9% مالیات بر ارزش افزوده

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه جامع تولیدی-شرکتی-بازرگانی شامل موارد زیر نیز هست : انواع اطلاع رسانی های پیامکی به کاربران | تعریف مراکز تولید | تعریف ایستگاه تولید | امکان ثبت درخواست های تولید منطبق بر فاکتورهای سفارش فروش یا به طور مستقل | ثبت برنامه تولید بر اساس فرمول ساخت و یا بر اساس درخواست تولید | امکان پیش بینی از کالاهای مورد نیازبرای برنامه تولید بر اساس درخواست تولید | امکان گزارشگیری از وضعیت درخواست های تولید و برنامه تولید | اختصاص انبار پیش فرض و انبارها مجاز برای هر کاربر | اعمال محدودیت درصد تخفیف برای کاربران | انواع اطلاع رسانی های پیامکی به کاربر | امکان جستجوی پیشرفته در سند | مرور اسناد حسابداری با امکان نمایش و تغییر اسناد مثبته سند صادر شده | طراحی و چاپ بارکد | ثبت درصد بازاریاب برای کالا یا گروه کالای خاص | بانک اشخاص | تخصیص اعتبار ریالی و چکی به صورت جداگانه برای هر شخص | کنترل اعتبار روی فاکتورهای تسویه نشده هر شخص | بچاپ اسناد به صورت تجمیعی و در سطح کل و معین جهت تحریر دفاتر | دریافت حداکثر اعتبار دفتری و حداکثر اعتباربا محاسبه چک های پاس نشده | امکان تعیین تعداد خط دفتر روزنامه و کل با قابلیت نمایش جمع صفحات جهت تحریر دفاتر | امکان تخفیف درصدی 3 در فاکتور برای هر ردیف کالا | امکان در نظر گرفتن کالای هدیه با شرایط تعداد خرید خاص برای گروه اشخاص و گروه کالا در بازه زمانی مشخص | تعیین بازاریاب برای هم ردیف فاکتور به صورت جداگانه | اختصاص کارتخوان پیش فرض و کارتخوان های مجاز برای هر کاربر | اختصاص صندوق پیش فرض و صندوق های مجاز برای هر کاربر | اختصاص انبار پیش فرض و انبارهای مجاز برای هر کاربر | اعمال محدودیت درصد تخفیف برای کاربران

خرید آنلاین

مشاهده کامل امکانات نسخه جامع

نمایندگی

مشاوره فروش

باشگاه مشتریان

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!