اخبار حسابداری

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ 31/4/95 تصویب و ابلاغ شده است شماره این آیین نامه  32336 / ت52882 ه و به مورخ 19/3/95 می باشد و همچنین در روزنامه رسمی آگهی گردیده است.

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه پارمیس

با عضویت در خبرنامه، داغ ترین مطالب هفتگی وبلاگ پارمیس را دریافت کنید!