1.تکمیل مشخصات
2.تایید
3.پرداخت
4.ارسال محصول
نسخه ویژه جامع(تولیدی شرکتی)
149,000,000 ریال
0 درصد
162,410,000 ریال

این نسخه علاوه بر امکانات نسخه جامع تولیدی - شرکتی - بازرگانی، شامل ویژگی های زیر است: ارسال پیامک خوش‌آمد گویی به مشتری هنگام تعریف اشخاص - امکان پیامک مانده حساب مشتریان بصورت گروهی - امکان ارسالارسال پیامک خوش‌آمد گویی به مشتری هنگام تعریف اشخاص - امکان پیامک مانده حساب مشتریان بصورت گروهی - امکان ارسال مانده صورتحساب توسط پیامک به مشتری - پیامک اطلاعات فاکتور صادر شده برای مشتری و مدیران - پیامک اطلاعات چک واسناد پرداختنی به مدیران قبل از سررسید - اطلاع‌رسانی پیامکی به مشتری بابت چک برگشتی ثبت‌شده - اطلاع‌رسانی پیامکی چک برگشتی به مدیران - اطلاع رسانی پیامکی به کاربر در هنگام ورود با نام کاربری وی - امکان ثبت تسویه فاکتور ها هنگام فیش دریافتی - ثبت درصد بازاریاب برای کالا یا گروه کالای خاص- مشتری یا گروه مشتری خاص- در محدوده تاریخی خاص - بانک اشخاص - تخصیص اعتبار ریالی و چکی به صورت جداگانه برای هر شخص - کنترل اعتبار روی تعداد فاکتور های تسویه نشده هر شخص - چاپ اسناد بصورت تجمیعی در سطح کل و معین جهت تحریر دفاتر - دریافت حداکثر اعتبار دفتری و حداکثر اعتبار با محاسبه چک‌های پاس نشده - امکان تعیین تعداد خط دفتر روزنامه و کل با قابلیت نمایش جمع صفحات جهت تحریر دفاتر - امکان تخفیف درصدی 3 در فاکتور برای هر ردیف کالا - امکان در نظر گرفتن کالای هدیه با شرایط تعداد خرید خاص برای گروه اشخاص و گروه کالا در بازه زمانی مشخص - تعیین بازاریاب برای هر ردیف فاکتور به صورت جداگانه - اختصاص کارتخوان پیش فرض و کارتخوان های مجاز برای هر کاربر - اختصاص صندوق پیش فرض و صندوق های مجاز برای هر کاربر - اختصاص انبار پیش فرض و انبار های مجاز برای هر کاربر - اعمال محدودیت درصد تخفیف برای کاربران - تعریف مراکز تولید - تعریف ایستگاه تولید - امکان ثبت درخواست تولید منطبق بر فاکتور های سفارش فروش یا به صورت مستقل - ثبت برنامه تولید بر اساس فرمول ساخت و یا بر اساس درخواست تولید - امکان پیش بینی از کالاهای مورد نیاز برای برنامه تولید بر اساس درخواست تولید - امکان گزارشگیری از وضعیت درخواست های تولید و برنامه تولید
لطفا مشخصات خود را بطور صحیح وارد نمایید. موارد ستاره دار الزامیست