free comment

free comment (10)

شنبه, 02 اسفند 1393 17:28

پارمیس پلاس

نوشته شده توسط

پارمیس پلاس

راهنمای استفاده از امکانات

* نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس *

امکانات جدید نسخه 10.3

* انتخابگر هوشمند اشخاص

* انتخابگر هوشمند کالا

* اضافه کردن پنل فاکتور به فاکتور

* مرور صورتحساب

* اضافه کردن مانیتور مشتری به فاکتور

* چاپ فیش واگذاری با فرمت مورد تایید بانک

* ارتباط مستقیم معین با تفصیلی

* نمایش لیست کالا

* لیست تولید

* لیست فرمول ساخت

* امکان تغییر گروهی فرمول ساخت ها

انتخابگر هوشمند اشخاص

کاربرد ها :

- در ورژن های قبلی نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس، امکان جستجو فقط روی قسمت اول نام به تنهایی و قسمت دوم نام به تنهایی بود؛ اما در این انتخابگر هوشمند، این قابلیت فراهم شده است که کاربر در تنظیمات انتخابگر مشخص کند که می خواهد جستجو روی کدامیک از اطلاعات شخص و یا حساب انجام شود.

- امکان دیگری که در این انتخابگر وجود دارد، جستجو تنها با چند حرف از میان نام، نام خانوادگی، نام حساب و ... که در تنظیمات به عنوان ستون های جستجو مشخص شده انجام می شود.

- همچنین امکان مشاهده توضیحات حساب و مسدود بودن یا نبودن آن در قسمت پایین انتخابگر و همچنین با رنگ متفاوت (قرمز در صورت مسدود بودن) دیده می شود.

- امکان انتخاب نام اشخاص و حساب ها با کدینگ های تعریف شده از دیگر امکانات فوق العاده ی این آپدیت است.

انتخابگر هوشمند کالا

کاربرد ها :

- در ورژن های قبلی نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس، امکان جستجو فقط روی نام کالا به طور جداگانه و فقط روی مدل کالا به طور جداگانه وجود داشت. در انتخابگر جدید، این امکان فراهم شده است که کاربر بتواند اطلاعاتی از کالا که می خواهد در جستجو شرکت داده شوند را در تنظیمات انتخابگر مشخص کند.

- امکان دیگری که در انتخابگر جدید به وجود آمده است، قابلیت جستجو تنها با چند حرف از بین نام، مدل و سایر اطلاعاتی که در تنظیمات ذکر شده، با سرعت قابل توجهی به وجود آمده است.

اضافه کردن پنل فاکتور به فاکتور

کاربرد : در این پنل می توان کالاهای پر کاربرد را دسته بندی کرد و هر تعداد کالا را در یک دسته بندی قرار داد و نام آنها را به صورت دکمه بر روی پنل مشاهده کرد تا با کلیک بر روی هر دکمه به طور خودکار آن کالا به فاکتور اضافه شود.

مرور صورتحساب

این قسمت می تواند یکی از بخش های پر کاربرد برنامه حسابداری پارمیس پلاس باشد. در این فرم به کاربر این امکان داده شده که بتواند لیست تمام تراکنش هایی که برای یک شخص یا حساب انجام شده را مشاهده کند. این لیست را با توجه به محدودیت هایی مانند مبلغ، تاریخ، نوع تراکنش محدود نماید. همچنین امکان تغییر و مشاهده هر کدام این این تراکنش ها مستقیماً از این لیست وجود دارد.

اضافه کردن مانیتور مشتری به فاکتور

کاربرد : برای رستوران ها و فروشگاه ها هنگامی که از دو مانیتور استفاده می شود و می خواهیم هنگام ثبت فاکتور، مشتری نیز فاکتور را مشاهده نماید؛ از این امکان جدید به نام مانیتور مشتری استفاده می شود.

در مانیتور دوم مشتری فقط بخشی از اطلاعات را در مانیتور مخصوص کاربر مشاهده خواهد کرد.

چاپ فیش واگذاری با فرمت مورد تایید بانک

در این ورژن از نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس این امکان فراهم شده است که فیش های واگذاری که در برنامه ثبت می شوند، با فرمتی که مورد تایید بانک ها می باشد؛ چاپ شده و بنابراین هنگام مراجعه به بانک می توانید همین فرم را به بانک ارائه دهید، بدون اینکه بار دیگر اطلاعات را در فیش بانک ثبت نماییم.

ارتباط مستقیم معین با تفصیلی

در نسخه های پیشین نرم افزار، حساب های معین به گروه تفصیلی ارتباط داده می شود، حال آنکه ممکن بود بسیاری از این حساب های تفصیلی که زیر مجموعه این گروه هستند، استفاده نشود. لذا در به روز رسانی جدید نرم افزار حسابداری، این امکان فراهم شده که بتوان حساب معین را مستقیماً به یک تفصیلی ارتباط داد.

نمایش لیست کالا

کاربرد : در این لیست این قابلیت وجود دارد که کالاهای خود را با توجه به محدودیت هایی مانند کالاهای حذف منطقی، کالاهای ترکیبی، کالاهایی که در فرمول ساخت استفاده شدند، گروه کالاهای خاص، کالاهای با حداقل – حداکثر نقطه سفارش خاص جستجوکرده و آنها را تغییر داد؛ همچین در نسخه جدید برنامه حسابداری پارمیس پلاس این امکان وجود دارد که لیست حاضر را به صورت اکسل مشاهده نمایید.

لیست تولید

در این آپدیت این ویژگی به وجود آمده است که تولید های ثبتی را به صورت لیست مشاهده کنیم و این لیست را با توجه به محدودیت هایی مانند گروه کالا، انبار، تاریخ، سریال تولید و حتی توضیحی که در تولید ثبت شده محدود کرد و تولید هایی که در لیست نمایش داده شده، مستقیماً قابل تغییر، حذف یا چاپ باشند.

لیست فرمول ساخت

در نسخه جدید از نرم افزار حسابداری پارمیس پلاس، این امکان فراهم شده که فرمول ساخت هایی که برای تولید ثبت شده را به صورت لیست مشاهده کنیم و این لیست را با توجه به محدودیت هایی که مورد نظر ماست، مانند لیست فرمول ساخت های کالاهای ترکیبی خاص، گروه کالای خاص و یا کالای تشکیل دهنده (جزء) خاص یا گروه کالای تشکیل دهنده مشاهده نماییم؛ حتی این قابلیت وجود دارد که مشخص کنیم چه ستون هایی از فرمول ساخت در لیست نمایش داده شوند و امکان ارسال این اطلاعات به اکسل نیز فراهم شده است.

امکان تغییر گروهی فرمول ساخت ها

در نسخه پارمیس ویژه این امکان به وجود آمده که به جای تغییر تک تک فرمول ساخت ها بتوان گروهی از آنها را انتخاب و تغییرات مورد نظر (اعم از تغییر کالا، تعداد، ریال کالای تشکیل دهنده، حذف کالای تشکیل دهنده و یا اضافه کردن کالای تشکیل دهنده جدید به فرمول ساخت) را انجام دهیم.

امکانات نسخه 10.2.1

* امکان انتقال موجودی کالا بر اساس کد محموله در هنگام بستن حسابها و انتقال موجودی به سال جدید

* اضافه کردن تعداد فاکتور های مجاز روزانه در نسخه برگ سبز از 30 به 50

* اضافه کردن نام و کد دارایی استان ها و شهرستانها مطابق با نام و کد دارایی اعلام شده توسط دارایی

* بروزرسانی نام استان و شهرستانهای مشخص شده برای اشخاص مطابق با نام استان و شهرستان اعلام شده توسط دارایی

* امکان تهیه گزارش سه ماهه دارایی به همراه فایل اکسس برای ارئه گزارش کامل، تجمیعی و امتناع به دارایی

* امکان وارد کردن درصد اضافات به جای مبلغ اضافات در جمع فاکتور

* امکان وارد کردن مبلغ کارمزد در حالت حواله و کارتخوان و همچنین ثبت سند آنها به صورت جداگانه و یا تجمیع با مبلغ کل در فیش صندوق

* امکان وارد کردن تخفیف پرداختنی در حالت پرداخت علاوه بر تخفیف دریافتنی و تخفیف دریافتنی در حالت دریافت علاوه بر تخفیف پرداختنی در فیش صندوق

* اضافه شدن کلیه حالتهای ورود و خروج + ریال به گزارش تفکیکی موجودی کالای انبار

* امکان اضافه کردن عکس برای کالاها

امکانات نسخه های قبلی

* امکان جستجو در منوها به منظور سهولت در یافتن آیتم های مختلف نرم افزار

* افزایش سرعت صدور فاکتور

* افزایش سرعت صدور فیش صندوق

* محاسبه مانده ریالی انبار تا تاریخ خاص در گزارش تفکیکی کالاهای انبار

* امکان نمایش کد محموله در فاکتور هایA4 در صورت داشتن تیک در شمای نمایش

* اصلاح جستجوی حواله از ردیف تا ردیف در جستجوی پیشرفته

* امکان نمایش مشخصه فنی کالا در همه فاکتورها در صورت داشتن تیک در شمای نمایش

* ذخیره تاریخ صفر شدن برای حساب های تفصیلی بانک ها و ....

* امکان ذخیره توضیحات و تاریخ صفر شدن برای حسابهای معین، تفصیلی بانک ها و اشخاص

* بهای تمام شده امانی در کاردکس

* نمایش بهای تمام شده ورود و خروج در امانی

* محاسبه مجدد موجودی ریالی کالاها (فاکتورهای امانی و تولیدات کالاها)

* آخرین گردش کالای امانی

* نمایش منو در صفحه اصلی از قسمت تنظیمات سیستم

* اختیارات

* امکان کنترل نمایش بارکد و کد اختصاری به صورت لیستی در فاکتور

* دریافت و بروز رسانی خودکار فایل لایسنس

* مشاهده امکانات فایل لایسنس

* ارتقا امکانات نرم افزار-فایل لایسنس

امکان جستجو در منوها به منظور سهولت در یافتن آیتم های مختلف نرم افزار

در دنیای فناوری و اطلاعات ، دستیابی به اطلاعات بر جستجوی دقیق و بهینه استوار است تا علاوه بر یافتن داده های مورد نیاز در زمان مصرفی نیز صرفه جویی شود. جستجو کردن در تمامی کارهای روزمره ما از اهمیت زیادی برخوردار است.

نرم افزار حسابداری پارمیس نیز از این نیاز مشتریان غافل نبوده است و در نسخه ی پارمیس پلاس برای جستجو در منوها امکانی در نظر گرفته است. نحوه ی کار این قسمت به این شرح است که وقتی در نوار جستجودر منوها کلمه ای تایپ شود نرم افزار تمامی آیتم هایی که شامل کلمه ی جستجو شده باشد را به کاربر نشان می دهد.

از مزایای جستجو در منوهای پارمیس پلاس این است که حتی اگر کاربر آن واژه یا آیتمی که در نرم افزار به دنبال آن است را به تمامی به خاطر نداشته باشد، با تایپ کردن چند حرف از آن سیستماتیک تمام آیتم هایی که آن حروف را شامل شده اند را مشاهده خواهد کرد.

پارمیس پلاس

علاوه بر این پس از جستجو می تواند منوهایی که شامل آن کلمه هستند را نیز مشاهده کند. این امر فرایند یادگیری نرم افزار را برای افرادی که به تازگی قصد استفاده از نرم افزار حسابداری پارمیس را دارند بهبود می بخشد.

برای مثال کاربر میخواهد بداند در کدام منوها عملیات مربوط به گزارش گیری انجام می شود. در کادر جستجو "گزارش" و یا حتی چند حرف ابتدایی از آن را تایپ می کند. در نتایج جستجو تمام منوهایی که به گزارش و عملیات مربوط به گزارش گیری و تنظیمات آن است نشان داده می شود.

پارمیس پلاس

افزایش سرعت صدور فاکتور

درپارمیس پلاس جذابیت های گرافیکی و نیز سرعت در فرآیندهای مختلف نرم افزار از جمله صدور فاکتور از تغییرات ویژه ای برخوردار بوده است. سرعت صدور فاکتور برای همه ی مشتریان ازجمله فروشگاه ها و مراکز خرید وسایر مراکزی که روزانه حجم صدور فاکتور بالایی دارند حائز اهمیت است. بهبود رابط کاربری در فاکتور برای مثال استفاده از نشانه ها به جای لغات ارتباط معنایی بیشتری با کاربر برقرار می کند. پارمیس پلاس

10 برابر شدن سرعت صدور فاکتور در پارمیس پلاس نسبت به پارمیس 9 از نقاط قوت این نرم افزار است که نظر بسیاری از کاربران نرم افزار حسابداری پارمیس را به خود جلب کرده است.

پارمیس پلاس

افزایش سرعت صدور فیش صندوق

در پارمیس پلاس فیش صندوق نیز دارای تغییراتی از قبیل اضافه شدن همه ی بانکها به لیست بوده و بهبود سرعت صدور فیش صندوق بر کارایی هرچه بهتر این قسمت افزوده است.

پارمیس پلاس

محاسبه مانده ریالی انبار تا تاریخ خاص در گزارش تفکیکی کالاهای انبار

در منوی کالا و انبار در قسمت گزارش تفکیکی کالاهای انبار با انتخاب تاریخ موردنظر و کلیک روی گزارش مشخص شده می توانید علاوه بر گزارش تفکیکی موجودی کالا، موجودی ریالی کالاهای موردنظر را تا تاریخ مشخص مشاهده نمایید.

پارمیس پلاس

امکان نمایش کد محموله در فاکتور هایA4 در صورت داشتن تیک در شمای نمایش

در منوی ابزارها / تنظیمات فاکتور و از قسمت محتویات شمای نمایش و چاپ می توانید این گزینه را فعال کرده و هنگام چاپ فاکتور کد انبار و محموله را نیز در فاکتور مشاهده نمایید.

پارمیس پلاس

اصلاح جستجوی حواله از ردیف تا ردیف در جستجوی پیشرفته

در منوی فاکتور از قسمت جستجوی پیشرفته می توانید جستجوی ردیف تا ردیف را در قسمت حواله انجام دهید.

پارمیس پلاس

امکان نمایش مشخصه فنی کالا در همه فاکتورها در صورت داشتن تیک در شمای نمایش

بعد از تعریف کالا و تعریف مشخصه فنی کالا می توانید از منوی ابزارها ، تنظیمات فاکتور و از قسمت شمای و نمایش وچاپ مشخصه فنی کالا را در فاکتور پرینت گرفته شده مشاهده نمایید.

پارمیس پلاس

با کلیک روی دکمه ی ذخیره ، پنجره ی زیر باز می شود که با کلیک روی گزینه ی بلی تاریخ پیش فرض را به عنوان شروع گزارش گیری برای این حساب مشخص شده ذخیره خواهد کرد.

پارمیس پلاس

ذخیره تاریخ صفر شدن برای حساب های تفصیلی بانک ها و ....

از منوی صورت حساب و از قسمت صورت حساب اشخاص می توانید تاریخ صفرشدن حسابها را مشخص نمایید.

پارمیس پلاس

امکان ذخیره توضیحات برای حسابهای معین، تفصیلی بانک ها و اشخاص

شما می توانید برای حسابهای تعریف شده مانند حساب اشخاص، حسابهای معین و حسابهای تفصیلی توضیحانی را در نظر بگیرید. برای این منظور پس از باز کردن صورتحساب روی دکمه ی توضیحات که در تصویر مشاهده می نمایید کلیک کنید.

پارمیس پلاس

پس از کلیک روی دکمه ی توضیحات پنجره ی زیر باز می شود که به شما این امکان را می دهد تا برای حسابهای مختلف توضیحات مشخصی در نظر بگیرید. در نهایت روی دکمه ی ثبت کلیک کنید.

پارمیس پلاس

بهای تمام شده خروج و بهای تمام شده ورود در منوی تولید و امانی

شما می توانید از این فرم برای ثبت و صادر نمودن انواع فاکتورهای تولیدی و امانی مورد نیاز خود استفاده نمایید.

یعنی فاکتورهایی که طی آن، کالاهایی را به امانت نزد دیگران می گذارید یابصورت امانت از دیگران دریافت می نمائید ، یا فاکتورهای تولیدی مربوط به کالاهایی که دارای مراحل ساخت بوده و مرحله به مرحله روی آن کار انجام می شود.

آیتم جدیدی که در این قسمت معرفی خواهیم کرد بهای تمام شده خروج و بهای تمام شده ورود است.

پارمیس پلاس

بعد از انتخاب نوع فاکتور (پرداخت کالا) ، نام فاکتور ، انتخاب کالای فعلی و بعدی و فشردن دکمه اضافه می توانید با کلیک روی کالای اضافه شده بهای تمام شده ورود و بهای تمام شده خروج را مشاهده نمایید.

پارمیس پلاس

پارمیس پلاس

محاسبه مجدد موجودی ریالی کالاها (فاکتورهای امانی و تولیدات کالاها)

شما می توانید از منوی ابزارها ، تب اختیارات ، قسمت کلی –(دوره مالی) موجودی ریالی فاکتورهای امانی و تولیدات کالاها را محاسبه نمایید.

پارمیس پلاس

پس از کلیک روی دکمه ی مشخص شده ، پنجره ی مربوط به محاسبه موجودی ریالی کالاهای امانی باز شده و با انتخاب همه ی فاکتورها و کلیک روی شروع محاسبه فرایند محاسبه ی موجودی کالاهای امانی انجام می شود.

پس از محاسبه روی دکمه ی خروج کلیک کنید و از منوی امانی گردش کالاهای امانی را انتخاب نمایید.

با انتخاب گزینه ی در بازه تاریخی خاص می توانید محاسبه موجودی ریالی را در همان تاریخ مدنظر انجام دهید.

با کلیک روی در بازه سریالی خاص می توانید بازه ی سریال فاکتورهای موردنظر را انتخاب کرده و محاسبه مجدد موجودی را برای آن دسته از فاکتورهای مشخص شده انجام دهید.

پارمیس پلاس

آخرین گردش کالای امانی

شما می توانید از منوی تولید و امانی و با انتخاب این گزینه آخرین گردش یک کالای امانی را با یک پیمانکار خاص مشاهده نمایید.

پارمیس پلاس

نمایش منو در صفحه اصلی از قسمت تنظیمات سیستم

با انتخاب این گزینه حالت نمایش منوها از حالت ریبون به منولیست تغییر پیدا می کند.

این امر با یک بار خروج از برنامه قابل مشاهده خواهد بود.

پارمیس پلاس

تهیه فایل مرور از قسمت تنظیمات سیستم

پارمیس پلاس

اختیارات

شما می توانید از قسمت اختیارات قالب گرافیکی منوها، اندازه فونت، قالب گرافیکی پنجره ها و تنظیمات ظاهری نرم افزار را به حالت موردنظر خود تغییر دهید.

همچنین می توانید با فعال کردن گزینه ی نمایش توضیح منوها برای همه ی قسمت های نرم افزار توضیحی مشاهده نمایید.

پارمیس پلاس

امکان کنترل نمایش بارکد و کد اختصاری به صورت لیستی در فاکتور

شما می توانید از منوی ابزارها، قسمت تنظیمات فاکتور در شمای صدور این مورد را کنترل کرده و طبق خواسته ی خود تنظیم نمایید.

پارمیس پلاس

دریافت و بروز رسانی خودکار فایل لایسنس

برای دریافت و بروز رسانی خودکار فایل لایسنس از منوی پارمیس و از گروه لایسنس نرم افزار روی گزینه ی دریافت و بروز رسانی خودکار فایل لایسنس کلیک کنید.

پس از باز شدن پنجره ی زیر روی دکمه ی مشخص شده کلیک کنید. توجه کنید که شما باید حتما به اینترنت متصل بوده و در باشگاه مشتریان پارمیس عضو باشید.

پارمیس پلاس

مشاهده امکانات فایل لایسنس

در منوی پارمیس و با کلیک روی گزینه مشخص شده می توانید امکانات فایل لایسنس را مشاهده نمایید.

پارمیس پلاس

ارتقا امکانات نرم افزار-فایل لایسنس

در منوی پارمیس و با کلیک روی گزینه مشخص شده می توانید امکانات فایل لایسنس را ارتقا دهید.

پارمیس پلاس

برای دانلود فایل راهنما اینجا کلیک کنید.
حسابداری شخصی پارميس همراه

#


مدیریت هزینه ها و درآمد ها


(


مدیریت چک ها

)


گزارشات


|


اطلاعات بانکی

*


پشتیبانی


%


بودجه بندی

+


امنیت اطلاعات

&


مدیریت وام و اقساط
همين حالا دانلود کنيد...


نسخه: 5/2/6

(مشاهده تغييرات)

قيمت: رايگان

نسخه: 5/2/7

(مشاهده تغييرات)

توضيحاتبايد بدونيم پولي که درمياريم کجا داره هزينه ميشه...


با پارميس ميتونيم حسابدار خودمون و خانوادمون باشيم. ميتونيم علاوه بر ثبت درآمدها و هزينه ها، مانده بانک ها و صندوق ها را هم داشته باشيم.
ميتونيم اعضاي خانواده را تعريف کنيم تا متوجه شويم براي هر فرد چه هزينه هايي کرديم.
اگر چک ميديم و يا ميگيريم پارميس اونها را کامل مديريت ميکنه.
با امکان ثبت وام ها ديگه اقساط فراموش نميشه و براي کنترل بهتر ميتونيم براي هزينه ها و درآمد ها بودجه تعريف کنيم که نگران هزينه هاي اضافي نباشيم و درآمدهاي کم کنترل و مديريت شوند.
ريز امکانات برنامه در ادامه ذکر شده، ما در پارميس تمام تلاش خودمان را کرديم که بهترين را در اختيار کاربران قرار بديم که نظرات خوب کاربران هم نشون ميده که در اين امر موفق بوديم.
در ضمن پارميس همراه داراي نسخه iOS هم هست و با افتخار اولين اپ بين المللي ايراني با پشتيباني از زبانهاي انگليسي و عربيست.

اگر اهل حساب و کتاب هستيد و مي خواهيد از امروز مديريت حساب و کتاب خود و يا خانواده خود را شروع کنيد؛ در نصب اپليکيشن حسابداري شخصي پارميس همراه ترديد نکنيد...امکانات


تعريف انواع حساب ها

هزينه ها

درآمد ها

بدهکاران و بستانکاران

بانک ها و حساب هاي بانکي

صندوق ها و کيف پول ها

دارايي ها و بدهي ها

اعضاي خانواده


عمليات

حسابداري پيامکي (مديريت و ثبت پيامک هاي بانکي)

بستن دوره مالي

محاسبه سود و زيان

نگهداري و مديريت موجودي بانک ها

نگهداري و مديريت موجودي صندوق ها

ثبت هزينه ها و درآمدها

ثبت کليه دريافت ها (نقد و بانک، بدهي و تسويه و ...)

ثبت کليه پرداخت ها بصورت نقد و چک (هزينه ها، بدهي ها و ...)

نسبت دادن هر يک از دريافت ها و پرداخت ها به يکي از اعضاي خانواده

مديريت چک ها (اسناد پرداختني) با قابليت سررسيد

پاس و يا عدم پاس نمودن چک ها با قابليت بروزرساني موجودي حساب بانک

ايجاد وام بانکي به دو صورت ساده و پيشرفته

مديريت وام و اقساط


گزارشات

گزارش صورت حساب و نمايش ريز گردش هر يک از حسابها

مشاهده آخرين تراکنش هاي درآمد و هزينه بصورت روزانه و هفتگي در صفحه اصلي

نمودار مقايسه هزينه و درآمدها در صفحه اصلي

خلاصه گزارش (مقايسه حساب ها) در گزارشات

مشاهده ريز مانده صندوق ها و بانک ها و ثبت مستقيم تراکنش در صفحه اصلي

گزارش جمع هزينه ها تا ريز هر يک از هزينه ها

گزارش جمع درآمدها تا ريز هر يک از درآمدها

انتخاب تاريخ دلخواه براي گزارشات صفحه ي اصلي

گزارش مانده حسابها با قابليت نمايش و مرور مانده هر سرفصل حساب تا سرفصل انتهايي

گزارش از عملکرد و مانده هاي مرتبط با هر يک از اعضاي خانواده ، مانند هزينه هاي انجام شده براي هر يک از اعضا، درآمد هاي کسب شده هر يک از اعضاي خانواده و ...

گزارش ترازنامه ي آزمايشي

ارائه مانده حسابهاي هزينه و درآمد به صورت نموداري

ارائه ي نمودار درآمد و هزينه

امکان مديريت و ارسال فايل هاي خروجي PDF و اکسل (بلوتوث، ايميل، Dropbox و...)


پشتيباني و امنيت اطلاعات

پشتيباني از طريق تيکت و براي اولين بار در ايران

پشتيبان گيري خودکار در هنگام خروج از نرم افزار

بازيابي بانک هاي اطلاعاتي پشتيبان گيري شده

مديريت فايل هاي پشتيبان و ارسال آنها با بلوتوث،به Dropbox،ايميل و ...


ساير امکانات

قابليت انتخاب زبان انگليسي ، فارسي و عربي در برنامه

قابليت انتخاب واحد پولي ريال، تومان، دلار، درهم، يورو، پوند و ...

داشبورد مديريتي در صفحه اصلي برنامه

جستجوي صوتي

قابليت انتخاب تقويم شمسي/ميلادي/قمري

طراحي براي Apple Watch

جستجو در ليست حساب ها

تغيير تم برنامه

امکان ارسال نرم افزار براي دوستان

امکان تنظيم رمز براي ورود به نرم افزار

امکان تغييير اندازه نوشته ها و فونت برنامه

قابليت وارد کردن مبلغ بصورت اعشار

ماشين حساب

يادآور روزانه ثبت تراکنش ها

قابليت جستجو و فيلتر کردن ليست تراکنش ها

ثبت زمان (ساعت و دقيقه) تراکنش

يادآوري تاريخ سررسيد قسط

اضافه کردن حساب در حين انجام تراکنش

مشاهده اطلاعات چک و تراکنش ها از طريق ويجت

ايجاد ميانبر تراکنش ها براي ثبت سريع تراکنش ها

آموزش ويدئويي و درج سوالات متداول و رايج کاربران در برنامه

و دهها امکان ديگر...
تصاوير ديگر برنامه

ويدئوهامعرفي نرم افزار حسابداري رايگان پارميس همراه در پر مخاطب ترين برنامه تلويزيوني شاخه فناوري اطلاعات


ويدئوي معرفي پارميس همراه به زبان انگليسي


موشن گرافیک معرفي پارميس همراهچهارشنبه, 26 تیر 1392 15:26

نرم افزار حسابداری و مالی پارمیس

نوشته شده توسط

نرم افزار حسابداری پارمیس پِلاس، مطابق با قوانین مالیاتی، کاربردی‌ترین نرم افزار حسابداری ویژه اصناف، فروشگاه‌ها، شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، در ابعاد کوچک و متوسط


معرفی نسخه‌ بازرگانی


دمو آنلاین

1. نسخه بازرگانی پارمیس پلاس به عنوان یکی از پر طرفدار ترین نسخه های پارمیس پلاس می باشد که به دلیل تلفیق مناسبی از عمده امکانات مورد نیاز واحدهای کوچک و متوسط کسب و کار مورد توجه بسیاری از کارفرمایان و صاحبان مشاغل قرار میگیرد.


2. ما در پارمیس برای طراحی نسخه بازرگانی، تعدادی از فروشگاه های اصناف مختلف را نیاز سنجی کرده و مطابق نیازهای عمومی ایشان نرم افزاری کارآمد و ساده طراحی کرده ایم. همه چیز همانطور که انتظار دارید در دسترس شماست. اگر یک فروشگاه معمولی در سطح شهر دارید، نسخه بازرگانی پارمیس همان چیزی است که شما احتیاج دارید.مقایسه امکانات نسخه‌های بازرگانی


1.اشخاص(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
2.حسابداری(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
3.خرید و فروش(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
4.بانک و چک(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
5.کالا و انبار(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
6.کاربران(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
7.تولید(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
8.تولید و امانی(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
قیمت (تومان) به قیمت های ذکر شده ارزش افزوده اضافه می شود 2,490,000 4,990,000 3,990,000 7,890,000

خدمات جانبی


آموزش گروهی نامحدود رایگان
در محل شرکت

نصب رایگان

یک سال پشتیبانی رایگان
(به جز نسخه پایه)

دو ساعت آموزش رایگان
در محل مشتری
(به جز نسخه پایه)

درخواست خرید و مشاوره


لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل نمایید تا کارشناسان پارمیس در سریعترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.
لطفاً این فیلد را تکمیل کنید
لطفاً تلفن خود را به درستی وارد نمایید
پر کردن این فیلد الزامی می باشد.
نامعتبر
کد امنیتی لطفاً کد امنیتی را به درستی وارد کنید
امکان اتصال به PC Pos بانک (نسخه 11 پارمیس)

نسخه های دیگر نرم افزار حسابداری پارمیس پِلاس


سه شنبه, 07 خرداد 1392 16:56

نرم افزار حسابداری و مالی پارمیس

نوشته شده توسط

نرم افزار حسابداری آموزشی و دانشجویی رایگان پارمیس، نرم افزاری کارآمد برای یادگیری حسابداری، به شیوه ای آسان و ارزان می باشددانلود رایگان دمو آنلاین

1. شرکت فناوری اطلاعات پارمیس در راستای نشر علم، خدمت به جامعه، اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی اقدام به طراحی و تولید نسخه آموزشگاهی نرم افزار حسابداری پارمیس نموده است. یکی از دغدغه های جامعه امروز ما تئوری بودن افراد تحصیل کرده است که به لحاظ علمی و تئوری دارای دانش خوبی هستند اما بدلیل عدم آشنایی با ابزارها و همچنین بازار کار، توانایی جذب سریع به محیط کار را ندارند.


2. این روزها بعد از دانش، ابزار مناسب یکی از مهمترین عوامل موفقیت افراد متخصص در هر حرفه می باشد. قطعا یکی از اصلی ترین ابزارهای مورد نیاز حسابداران، نرم افزار حسابداری مناسب با نیاز آنهاست. یکی از دغدغه های علاقه مندان به حسابداری برای یادگیری کامل یک نرم افزار حسابداری، عدم توان خرید نرم افزار کامل بوده است. لذا پارمیس بر آن شد تا برای ادای دین و خدمت به علاقمندان به حسابداری و ایجاد امکانی که بتوانند از کاملترین امکانات نرم افزار حسابداری پارمیس استفاده نمایند، اقدام به طراحی و تولید نسخه آموزشگاهی نماید. در نسخه آموزشگاهی حسابداری پارمیس کلیه امکانات نرم افزار بطور کامل در اختیار دانشجو قرار گرفته است تا بتواند با انجام کلیه عملیات های مربوطه تسلط کاملی به نرم افزار یافته و همچنین دانش خود را به تجربه و عمل تبدیل نماید.


3. در این نسخه از نرم افزار پارمیس کاربر می تواند یک چرخه کامل حسابداری از ورود اطلاعات تا بستن حسابها را انجام دهد. پارمیس بدلیل جلوگیری از استفاده تجاری از این نسخه، محدودیت هایی را در معرفی اطلاعات ایجاد نموده است که آن محدودیت ها هم به گونه ای قرار داده شده است که خللی در یادگیری دانشجو نداشته باشد. قطعا با توجه به رشد و گسترش روز افزون نرم افزار حسابداری پارمیس در جامعه اقتصادی ایران، هر روز نیاز به افراد متخصص و مسلط به نرم افزار حسابداری و مالی پارمیس بیشتر می گردد و فراگیری این نرم افزار می تواند عامل موثری در جذب و استخدام افراد علاقمند نیز باشد.


4. کلیه مراکز علمی – دانشگاهها و آموزشگاهها می توانند بدون هیچگونه محدودیتی نسبت تهیه و نصب نسخه آموزشگاهی پارمیس در کارگاههای عملی خود اقدام نمایند. این امکان منحصر بفرد پارمیس هیچگونه هزینه ای را متوجه کاربران و دانش آموزان ننموده و آرزوی پارمیس این است که با این اقدام خود بتواند گامی در راستای رشد و شکوفایی کشور عزیزمان ایران داشته باشد.

نسخه دانشجویی اموزشگاهی چیست و چه امکاناتی دارد ؟

نسخه اموزشگاهی در واقع کاملترین و بالا ترین سطح نرم افزار پارمیس است که دارای هیچگونه محدودیت زمانی و تعداد سندی نیست و دانشجویان و اموزشگاه ها می توانند تمامی پروژها و ... را توسط پارمیس انجام دهند ( لازم به ذکر است این نسخه به تعداد اشخاص و تنوع کالا ها محدود می باشد و امکان استفاده تجاری از این نسخه وجود ندارد )

دلیل ارائه این نسخه از پارمیس چیست ؟

با توجه به تعداد کاربران پارمیس و بازار کار گسترده حسابدارانی که با پارمیس آشنایی دارند ،دانشجویان زیادی تمایل به یادگیری پارمیس را دارند ، و اموزشگاه های هستند که پارمیس را به عنوان نرم افزاری پر کاربرد در بازار کار تدریس می کنند


امکانات


خرید و فروش

صدور فاکتور خرید

صدور فاکتور فروش

برگشت از فروش

برگشت از خرید

ورود به انبار و خروج به انبار

صدور پیش فاکتور خرید

صدور پیش فاکتور فروش

فاکتور انتقال بین انبارها

جستجوی پیشرفته در فاکتورها، فیش صندوق و حواله ها

صدور یک فاکتور از چند انبار به تفکیک کالاها

امکان تعیین شماره سند اتوماتیک حسابداری در هر یک از فرم های فاکتور،فیش صندوق،حواله و...

ثبت فاکتورهای بالانس

ثبت اطلاعات حامل در فاکتور

امکان تسویه نقدی و بازاریاب در فاکتور

اعمال تخفیف درصدی برای هر قلم کالا در فاکتور

گروهبندی فاکتور براساس تسویه شده،تسویه نشده و....

ثبت تاریخ تسویه برای فاکتورها

تنظیم هشدار سر رسید تاریخ تسویه فاکتورها

کپی و چسباندن اقلام یک فاکتور در فاکتور دیگر

امکان انتخاب کد محموله برای هر ردیف کالای فاکتور

نمایش شماره سندهای اتوماتیک در فاکتور و فیش صندوق

کالا و انبار

گزارش از کلیه اطلاعات کالاها

گزارش ریز گردش کالاها

گزارش جمع گردش کالاها

کاردکس کالاها

محاسبه قیمت ریالی کالاهای انبار به 5 روش FIFO,LIFO، میانگین و ....

معرفی واحد اصلی و فرعی برای هر کالا

اختصاص نامحدود گروه به هر کالا

گزارش تفکیکی موجودی کالا

تعیین حداقل و حداکثر قیمت خرید و فروش برای هر کالا

امکان ثبت نقطه سفارش برای هر کالا

معرفی کالای جدید با استفاده از مدل های کالاهای دیگر

امکان مشاهده سود هر فاکتور و مدیریت سود فاکتورها

معرفی کد محوله و ایجاد گزارش گردش کالا با محاسبه سود براساس کد محموله

ثبت نامحدود لیست قیمت برای هر کالا و عمال تخفیف لیست

کاربران

معرفی کاربر به صورت نامحدود

کنترل عملکرد کاربران به صورت ویژه

اختصاص سطح دسترسی به کاربران

اعمال محدودیت در رویت و یا تغییر

اشخاص

معرفی اشخاص و اختصاص نامحدود گروه به هر شخص

گرفتن صورتحساب هر یک از اشخاص

گرفتن مانده حساب از گروه های اشخاص

تخصیص اعتبار برای هر شخص

ممنوع المعامله کردن اشخاص

تخصیص درصد تخفیف برای هر شخص به تفکیک کالاها

معرفی بازازیاب و اختصاص فرمول پورسانت برای هر بازاریاب

گزارش مدیریتی مشریان شامل برترین مشتری از لحاظ خرید و...

بانک و چک

ثبت عملیات بانکی

معرفی دسته چک شخصی

محاسبه راس چک یه صورت اتوماتیک و دستی

معرفی نامحدود صندوق و بانک

فیش واگذاری چک ها به بانک

فیش وصولی چک های نزد بانک

گزارشات از اسناد دریافتنی و پرداختنی

ثبت، برگشت و عودت چک

چاپ و پاراف چک

ثبت چک منظور در چند حساب

هشدار روزانه اسناد دریافتنی ، پرداختی و در جریان وصول

وصول اتوماتیک اسناد پرداختنی و در جریان وصول

ثبت دریافت و پرداخت به تفکیک کاتخوان،حواله بانک و کارت به کارت

امکان اتصال به PC POS های بانک پاسارگاد

تولید کالا

امکان ثبت فرمول ساخت برای کالاهای ترکیبی

امکان گزارش گیری از فرمول ساخت ها

ثبت عملیات تولید

ارائه انواع گزارشات از تولید های ثبت شده

امکان ثبت ضایعات در فرمول های ساخت

امکان پیش بینی اقلام مورد نیاز یک یا چند کالا براساس تعداد تولید مورد نیاز و موجودی کالا

ارائه گزارش کسری کالاهای مورد نیاز

امکان پیش بینی سفارشات چند کالا به صورت گروهی

گزارش تولیدات انجام شده

امکان کپی اقلام فرمول ساخت یک کالا برای کالای دیگر

امکان تغییر اقلام فرمول ساخت در هنگام تولید

گزارش از مانده کالاهای هر پیمانکار یا بخش تولیدی

امکان ثبت هزینه براساس واحد اصلی و یا بر اساس مقدار تعدیل وارد شده

استفاده از فرمول ساخت یک کالا در کالاهای مشابه دیگر

محاسبه بهای تمام شده کالاهای تولید شده در هنگام ثبت تولید

تغییر فرمول ساخت در هنگام ثبت تولید و قابلیت تغییر و اصلاح فرمول ساخت برای یک سری تولید ساخت

گزارش از سفارشات تولید کالا

تولید و امانی

امکان پرداخت ودریافت کالاهای امانی به پیمانکاران

امکان دریافت و پرداخت کالاهای امانی براساس واحد اصلی و فرعی

گزارش از مانده کالاهای هر پیمانکار

ثبت طرف حسابهای مربوطه مانند هزینه های تولید در هنگام دریافت و پرداخت کالای امانی

گزارش گردش و مانده کالاهای امانی

امکان دریافت کالا از دیگران و پرداخت کالاهای امانت گرفته شده با منظور کردن هزینه

کنترل و محاسبه قیمت تمام شده کالاها درهنگام دریافت از پیمانکاران

امکان تعدیل کالاهای دریافتی (از بخش تولید/امانت داده شده) براساس مقدار ورودی

ثبت فاکتورهای دریافت و پرداخت کالاهای امانی به پیمانکاران

ارایه صورتحساب پیمانکاران به همراه ربز فاکتورهای امانی

گزارش کالاهای امانی ما نزد دیگران

گزارش کالاهای دیگران نزد ما

ثبت سند های هزینه هنگام دریافت و پرداخت کالاهای امانی

حسابداری

صدور سند دستی

گزارشات کنترلی از کلیه اسناد

گزارش از دفاتر روزنامه، کل، معین و تفصیلی

تراز دفاتر کل و معین

صورتهای مالی شامل صورت سود و زیان،بهای تمام شده و تراز نامه

ثبت روزنامه

تعریف و تغییر گروه حسابها، حسابهای کل و معین

امکان گزارش براساس وضعیت سندهای عادی،تایید شده،قطعی و ثبت دفتر از:

 • روزنامه
 • کل
 • معین
 • تراز دفتر کل
 • تراز معین
 • تراز تفصیلی
 • صورتحساب مشتریان
 • تفصیلی ها
 • تراز کلی حسابها
 • بهای تمام شده
 • سود و زیان

معرفی گروه تفصیلی

ارتباط معین با تفصیلی های شناور

اختصاص سریال برای ثبت های روزنامه

امکان ثبت کلیه فعالیتهای یک روز در یک شماره اتوماتیک

اضافه شدن فرم مرور اسناد که امکان مرور،نمایش،تغییر و حذف اسناد مثبته براساس اسناد اتوماتیک ره به حسابداران ارائه می دهد

امکان تغییر و نمایش ثبت روزنامه و چاپ آن به تفکیک شماره سریال و تاریخ

تغییر وضعیت سندها به سندهای عادی، تایید شده،قطعی و ثبت دفتر

امکان نگهداری اطلاعات مالی سه شرکت به صورت مجزا

امکان نمایش دفتر روزنامه تجمیعی در سطوح کل،معین و تفصیلی

پوز و صندوق فروشگاهی و صندوق مکانیزه فروش


سیستم پوز فروشگاهی چیست؟


اگر میخواهید در طول روز میزان فروشتان را به حداکثر برسانید و در زمان خود و مشتریانتان صرفه جویی کنید؛ سیستم پوز فروشگاهی ارزان ترین، سریع ترین و به صرفه ترین ابزار برای اینکار است...


سیستم پوز فروشگاهی شامل سخت افزارهایی از جمله مانیتور فروشنده، نمایشگر مشتری، بارکدخوان، فیش پرینتر، صندوق پول، کیسِ کامپیوتر، موس و کیبورد می باشد. (در صورت touch یا لمسی بودن مانیتور، نیازی به موس و کیبورد نیست). معمولاً این سیستم به چند ترازوی فروشگاهی نیز متصل می گردد که ارتباط بین سیستم پوز فروشگاهی و ترازو به صورت شبکه و یا از طریق بارکد روی فیش ایجاد می شود.


قلب تپنده این سیستم و مهمترین قسمت آن، یک نرم افزار فروشگاهی است که با استفاده از سخت افزارها، سیستمی مکانیزه را جهت مدیریت فروشگاه شما تشکیل میدهد. به طور کلی سیستم پوز فروشگاهی یا سیستم صندوق فروشگاهی مختص عملیات فروش می باشد و ضمن اینکه برای مشتری جزئیات خرید را به صورت یک فیش صادر میکند؛ عملیات حسابداری مکانیزه و انبار داری پیشرفته را نیز برای شما ممکن میکند. این سیستم مکانیزه که در اصل یک کامپیوتر می باشد به منظور استفاده در فروشگاه های کوچک و متوسط طراحی شده اند، به گونه ای که فضای کمی اشغال می کنند و تجهیزات جانبی آن مناسب کاربری صندوق داران می باشد.پوز و صندوق فروشگاهی و صندوق مکانیزه فروش | سیستم پوز فروشگاهی چیست؟

مزایای pos فروشگاهی


امکان اختصاص هر کالا به کد گروه خاص و تغییر آن در هر زمان

امکان کنترل باز و بسته شدن کشوی پول و پیغام روی نمایشگر مشتری

امکان کنترل نرم افزار صفحه کلید قابل برنامه ریزی

امکان ارتباط با سیستم EFT/POS بانکی و دریافت یا ارسال اطلاعات فاکتور و تعریف کارتهای اعتباری سیستم بانکی کشور

افزودن امکان کار با Barcode Reader ،Magnetic Reader و Smart Card Reader به منظور استفاده از کارتهای اعتباری و کارتهای تخفیف

انتخاب کالا از بین کالاهای معرفی شده در سیستم به همراه نمایش موجودی کالای در حال فروش

امکان جستجوی سریع کلیه فاکتورهای قبلی از طریق تاریخ و یا شماره فاکتور

امکان صدور فاکتور نقدی و غیر نقدی و امکان گزارش گیری از فاکتورهای غیر نقدی پرداخت نشده

امکان صدور اعلامیه قیمت برای یک و یا گروهی از کالاها

مبتنی بر بارکد (Barcod Base)

قابلیت تعریف کدینگ محصولات بصورت شناور متناسب با نیاز مشتری

امکان ثبت اطلاعات انبار گردانی

امکان گروه بندی کالا بنابر نیاز مشتری (مشتری می تواند گروههای خود را معرفی نموده و بر اساس آن گزارشات بسیار مفید جهت ارائه به مدیریت تهیه نماید.)

استخراج گزارش فروش کالا به تفکیک بازه های زمانی

امکان تعویض کالا به صورت هوشمند و محاسبه اتوماتیک مابه التفاوت دریافتی یا پرداختی با توجه به تاریخ رویداد

امکان قرار گرفتن صندوق های متعدد در هر مرکز فروش

کنترل تفکیکی و متمرکز صندوقها از طریق دسترسی های سرپرست

امکان کنترل خروجیهای صندوق به تفکیک بانک، فرمهای تنخواه، برداشتهای مدیریت و ...

استخراج گزارشات کنترلی صندوق

استخراج فروش واقعی روزانه ( به تفکیک فروش ناخالص، تخفیف مبلغ تعویضی و ... )

استخراج گزارش کم فروش ترین و پر فروش ترین کالاها به تفکیک پارامترهای مختلف

کنترل ارسال و دریافت کالا به تفکیک تامین کنندگان و گیرندگان

کنترل ارسال و دریافت امانی کالاها و مباحث حسابداری مربوطه

استخراج گزارش تفکیکی موجودیهای کالا

استخراج گزارش کاردکس کالاها

صرفه جویی در هزینه ها

ردیابی جریان های تدارکاتی و عملیاتی

نگهداری سوابق جهت تنظیم برنامه ها، تصمیم گیری ها، تامین مالی و بودجه بندی

نگهداری سوابق میزان فروش کالاها و خدمات

ارائه خدمات سریع و آسان به مشتریان از طریق خروج گردش پول از نقدینگی و افزایش سرعت تراکنشها

اشراف کامل نقدینگی صندوق به تفکیک اقلام مختلف

دارای ساختار مبتنی بر pc و سیستم باز برای قابلیتهای موبایل

انتخابهای متعدد برای صفحه نمایش، پرینتر و صفحه کلید برای برآوردن نیازهای خاصدر مقاله " صندوق فروشگاهی چیست و چرا باید صندوق فروشگاهی داشته باشیم؟ " میتوانید اطلاعات بیشتری در زمینه لزوم استفاده از صندوق فروشگاهی برای کسب و کار خود را بدانید... برای مشاهده روی عنوان مقاله کلیک کنید.تصاویری از محیط نرم افزار حسابداری پارمیسپوز و صندوق فروشگاهی و صندوق مکانیزه فروشقابلیت های سیستم pos فروشگاهی


برخی از قابلیت های ماژولهای سیستم فروشگاهی به اختصار در زیر آمده اند:حسابداری

فروش

انبار

مدیریت سیستم


پوز و صندوق فروشگاهی و صندوق مکانیزه فروش | تاریخچه سیستم pos

تاریخچه سیستم pos


 • درسال 1878 دستگاه ثبت پول (cash register) توسط james ritty اختراع شد.
 • در سال 1884، ncr در ایالت متحده بوجود آمد.
 • در سال 1979 سیستم اسکن pos ابداع شد.
 • در سال 1981 اولین pos رستورانی ابداع شد.امکان اتصال به PC Pos بانک (نسخه 11 پارمیس)


فرم دارایی

دانلود فرم دارایی جهت استفاده از سامانه های فروشگاهی

دانلود رایگان


صندوق مکانیزه فروش چیست؟


صندوق فروش عبارت است از رایانه ای که یک نرم افزار فروشگاهی روی آن نصب شده است و دارای تجهیزات اولیه سخت افزاری می باشد.


هدف از به‌کارگیری سامانه فروش، مدیریت خرید، فروش، هزینه و موجودی کالا توسط صاحبان مشاغل و صدور الکترونیکی فاکتور فروش برای مشتریان می‌باشد. صندوق فروش انواع مختلفی دارد که هر حرفه، متناسب با نوع فعالیت خود و میزان بودجه تخصیص داده شده، مبادرت به انتخاب و خرید آن می‌کند.


فناوری اطلاعات پارمیس با ارائه نرم افزار فروشگاهی پارمیس پلاس، زمینه ای را برای صاحبان مشاغل کوچک و متوسط از هر قشر درآمدی، فراهم نموده تا با صرف حداقل هزینه، کسب و کار خود را به سمت مکانیزه شدن سوق دهند و با انتخاب یکی از سری نرم افزارهای پارمیس پلاس، متناسب با نوع کسب و کارشان، صندوق مکانیزه فروش را به عنوان یک ابزار مدیریتی به کار گیرند.


با اجرای تبصره یک ماده 71 قانون نظام صنفی و ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم جهت نصب صندوق فروش و و استناد به آمار به دست آمده از آنها، سازمان امور مالیاتی می تواند به تعیین عادلانه مالیات مودیان بپردازد و در راستای شفاف سازی مبادلات تجاری و فعالیت‌های مالی، زمینه را برای جلوگیری از فرار مالیاتی افراد سودجو مهیا سازد که این امر موجب ایجاد دلگرمی و اعتماد متقابل مودیان و اصناف در برابر دستگاه مالیاتی می شود و از لایه های پنهان اقتصادی (اقتصاد زیر زمینی) پرده بر می دارد.


در همین زمینه می توانید اخبار سازمان امور مالیاتی در خصوص "استفاده از نرم افزار صندوق فروشگاهی برای شفافیت مالیاتی" را بخوانید.


دعوت سازمان امور مالیاتی کشور از ده گروه اصناف از سامانه های فروشگاهی یا صندوق فروش


با توجه به اهمیت استفاده از سامانه صندوق فروش در شفافیت مبادلات تجاری و رونق اقتصادی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به دعوت از اصناف به صورت مرحله ای جهت بکارگیری از صندوق فروش نموده که بر اساس این فراخوان گروههای شغلی زیر مکلف به نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه های فروشگاهی یا صندوق فروش می باشند که در صورت عدم استفاده، از معافیت پایه مالیات سالانه محروم می شوند.گروه اول: مشمولین استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروشگاهی در سال 1392


 1. سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
 2. فروشندگان آهن آلات
 3. فروشندگان لوازم صوتی و تصویری
 4. فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری
 5. فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات تجهیزات مربوط به آنها
 6. فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی)
 7. هتل و هتل آپارتمان
 8. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها
 9. مشاوران املاک و مستغلات
 10. داروخانه ها

گروه دوم: مشمولین استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروشگاهی در سال 1393


 1. فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
 2. صاحبان تعمیرگاه های مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آلات راه سازی کشاورزی و ساختمانی
 3. فروشندگان تجهیزات و تاسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی، عمده و خرده فروشی )
 4. فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
 5. فروشندگان تزئینات ساختمان (موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
 6. فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزات جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
 7. تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی اعم از اداری و خانگی (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
 8. فروشندگان فرش ماشینی، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
 9. فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
 10. فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی، آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم و تجهیزات پزشکی (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)

گروه سوم: مشمولین استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروشگاهی در سال 1394


 1. فروشندگان لاستیک (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
 2. نمایشگاه های اتومبیل (سواری، باری، مسافربری، ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و صنعتی)
 3. فروشندگان مصالح ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
 4. فروشندگان تاسیسات الکترونیکی، مکانیکی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
 5. فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتی و اتومبیل (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
 6. فروشندگان مواد شیمیایی (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
 7. نمایندگی فروش شرکت های توزیع کالاهای داخلی و وارداتی (غیر اشخاص حقوقی)
 8. نمایندگی های فروش شرکتها و موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیر اشخاص حقوقی)
 9. فروشندگان یخچال های صنعتی و ویترینی (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
 10. بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان داران


جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه خرید و سفارش صندوق فروشگاهی و اتصال آن به نرم افزار حسابداری پارمیس میتوانید با شماره مستقیم زیر تماس حاصل فرمایید.مشاوره و خرید نرم افزار حسابداری پارمیس


دوشنبه, 30 ارديبهشت 1392 14:30

نرم افزار حسابداری و مالی

نوشته شده توسط

نرم افزار حسابداری پارمیس پِلاس، مطابق با قوانین مالیاتی، کاربردی‌ترین نرم افزار حسابداری ویژه اصناف، فروشگاه‌ها، شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، در ابعاد کوچک و متوسط


معرفی نسخه‌های جامع


دمو آنلاین

1. ممکن است یک فروشگاه کوچک، در دسته بندی انواع کسب و کارها اعم از تولیدی، شرکتی، بازرگانی و ... باشد و یا ممکن است یک فروشگاه علی رغم سادگی مسائل خرید و فروش، به حسابداری پیشرفته تر و طبقه بندی اسناد نیاز داشته باشد. حال اگر هر دوی این نیازها در کسب و کار شما یک جا جمع شده باشد، شما به یک نسخه جامع فروشگاهی تولیدی شرکتی نیازمندید.


2. در واقع شما صاحب یک فروشگاه تولید کننده با ساختار منظم و طبقه بندی شده از لحاظ حسابداری هستید.

دمو آنلاین

1. مدیران کارآمدی که به صرفه جویی در وقت و سهولت انجام کار، توسط پرسنل اهمیت ویژه ای می دهند؛ همیشه به دنبال راه کارهایی برای هرچه بهتر کردن فرآیند ها هستند.


2. اگر مدیر یک مجموعه بازرگانی تولیدکننده هستید و یک روند مدیریت و حسابداری کامل و حرفه ای را از واحد مالی خود انتظار دارید، نسخه مناسب در اختیار شماست.


3. کامل ترین نسخه نرم افزار حسابداری پارمیس، که در واقع ادغامی از دو نسخه بازرگانی شرکتی و بازرگانی تولیدی است به عنوان نسخه جامع تولیدی شرکتی بازرگانی شناخته می شود.


4. ما در طراحی این نسخه، از نظرات ارزشمند مدیران مالی برجسته بهره مند گشته ایم و افتخار داریم که بسیاری از این مدیران هم اکنون مشتریان پارمیس هستند.

دمو آنلاین

1. نسخه ویژه نرم افزار حسابداری جامع پارمیس پلاس به عنوان نسخه کاملی از تمامی امکانات مورد نیاز یک واحد تولیدی، بازرگانی، شرکتی، فروشگاهی می باشد و با توجه به طبقه بندی نیازهای این نوع واحدهای کاری طراحی شده است تا به صورت تلفیقی از تمامی امکانات، قابلیت های بیشماری را به مدیران اینگونه کسب و کارها بدهد.

در نسخه تولیدی شرکتی تولید پیمانکاری چگونه برای سیستم تعریف شده ؟

در این نسخه شما می توانید هم به صورت پیمانکار کالایی را ه کالای دیگر تبدیل کنید و هم می توانید کالای تولیدی خود را به پیمانکار داده وهزینه ان را در ان منظور نمایید

ایا ضایعات در تولید را می توان محاسبه کرد ؟

بله ضایعات تولید در پروسه تولید به انبار شما اضافه می گرددمقایسه امکانات نسخه‌های جامع


1.اشخاص(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
2.حسابداری(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
3.خرید و فروش(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
4.بانک و چک(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
5.کالا و انبار(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
6.کاربران(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
7.تولید(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
8.تولید و امانی(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
قیمت (تومان) به قیمت های ذکر شده ارزش افزوده اضافه می شود 4,890,000 7,890,000 به زودی...

خدمات جانبی


آموزش گروهی نامحدود رایگان
در محل شرکت

نصب رایگان

یک سال پشتیبانی رایگان
(به جز نسخه پایه)

دو ساعت آموزش رایگان
در محل مشتری
(به جز نسخه پایه)

درخواست خرید و مشاوره


لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل نمایید تا کارشناسان پارمیس در سریعترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.
لطفاً این فیلد را تکمیل کنید
لطفاً تلفن خود را به درستی وارد نمایید
پر کردن این فیلد الزامی می باشد.
نامعتبر
کد امنیتی لطفاً کد امنیتی را به درستی وارد کنید
امکان اتصال به PC Pos بانک (نسخه 11 پارمیس)

نسخه های دیگر نرم افزار حسابداری پارمیس پِلاس


دوشنبه, 30 -3443 03:25

نرم افزار حسابداری و مالی

نوشته شده توسط
نرم افزار حسابداری تولیدی پارمیس

نرم افزار حسابداری پارمیس پِلاس، مطابق با قوانین مالیاتی، کاربردی‌ترین نرم افزار حسابداری ویژه اصناف، فروشگاه‌ها، شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، در ابعاد کوچک و متوسط


معرفی نسخه‌های تولیدی


دمو آنلاین

1. منظور از تولید همیشه یک کارخانه با یک یا چند سوله بزرگ و ابزار و ادوات و ماشین آلات سنگین نیست، حتی یک فروشگاه کوچک شیرینی پزی یا یک کارگاه کوچک بسته بندی حبوبات هم تولید کننده هستند. در واقع فرآیند تبدیل دو یا چند کالا به یک یا چند کالای دیگر را تولید و کسب و کارهای فعال در این حوزه را کسب و کارهای تولیدی می نامیم.


2. اگر نیاز به امکانات خرید و فروش، حسابداری و انبار در سطح ساده ای دارید یا همچون کسب و کارهای بالا تولید کننده کالا یا محصولی هستید، نسخه تولیدی فروشگاهی پارمیس پلاس درست همان چیزی است که به کسب و کار شما نظم و رونق خواهد داد.


نکته: اگر به صورت پیمانکار فعالیت دارید و روی محصول کارفرمایان دیگر کاری انجام می دهید (مثلاً نخ فرد دیگری را رنگ می کنید و دوباره به او بر می گردانید) حتما سراغ نسخه تولیدی بازرگانی پارمیس پلاس بروید!

دمو آنلاین

1. نسخه تولیدی بازرگانی پارمیس پلاس مناسب برای فروشگاه یا کارگاه های تولیدی که علاوه بر تولید، نیاز به امکانات قابل توجه در بخش خرید و فروش، حسابداری، انبار و بانک و چک دارند می باشد.


2. امکانات طراحی شده برای نسخه تولیدی بازرگانی به سادگی به کاربر این امکان را می دهد که کارخانه ای با ده ها نفر پرسنل و فرآیندهای بازرگانی مختلف را به خوبی مدیریت کند.


3. امکان متفاوتی که در نسخه های تولیدی پارمیس وجود دارد قابلیت ثبت تولید های امانی است، در این نسخه شما می توانید هم به عنوان کارفرما و هم به عنوان پیمانکار تولیدات امانی خود را نیز ثبت کنید.


دمو آنلاین

1. نسخه ویژه نرم افزار حسابداری تولیدی پارمیس پلاس نرم افزاری دارای امکاناتی به مراتب گسترده تر می باشد که رسیدگی به امور حسابداری را برای شرکت های تولیدی کوچک و متوسط و مدیران این گروه از مشاغل بسیار ساده تر می کند.


2. این نسخه با دارا بودن دامنه امکانات وسیع تر در حوزه کسب و کارهای تولیدی، بسیاری از دغدغه های مدیران شرکت های تولیدی کوچک و متوسط را از بابت مدیریت حسابداری و خرید و فروش و همچنین فرآیند تولید کسب و کارشان از بین برده است.


3. نسخه ویژه تولیدی پارمیس انتخابی مناسب برای مدیرانی است که به دنبال نرم افزار حسابداری قدرتمندی هستند تا با استفاده از آن بدون درگیر شدن در پیچیدگی های نرم افزاری، ضمن حسابداری دقیق، فرآیند تولید محصول خود را نیز مدیریت کنند.مقایسه امکانات نسخه‌های تولیدی


1.اشخاص(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
2.حسابداری(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
3.خرید و فروش(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
4.بانک و چک(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
5.کالا و انبار(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
6.کاربران(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
7.تولید(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
8.تولید و امانی(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
قیمت (تومان) به قیمت های ذکر شده ارزش افزوده اضافه می شود 2,990,000 4,990,000 به زودی...

خدمات جانبی


آموزش گروهی نامحدود رایگان
در محل شرکت

نصب رایگان

یک سال پشتیبانی رایگان
(به جز نسخه پایه)

دو ساعت آموزش رایگان
در محل مشتری
(به جز نسخه پایه)

درخواست خرید و مشاوره


لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل نمایید تا کارشناسان پارمیس در سریعترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.
لطفاً این فیلد را تکمیل کنید
لطفاً تلفن خود را به درستی وارد نمایید
پر کردن این فیلد الزامی می باشد.
نامعتبر
کد امنیتی لطفاً کد امنیتی را به درستی وارد کنید
امکان اتصال به PC Pos بانک (نسخه 11 پارمیس)

نسخه های دیگر نرم افزار حسابداری پارمیس پِلاس


یکشنبه, 14 اسفند 1390 18:43

نرم افزار حسابداری و مالی

نوشته شده توسط
نرم افزار حسابداری شرکتی پارمیس

نرم افزار حسابداری پارمیس پِلاس، مطابق با قوانین مالیاتی، کاربردی‌ترین نرم افزار حسابداری ویژه اصناف، فروشگاه‌ها، شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، در ابعاد کوچک و متوسط


معرفی نسخه‌های شرکتی


دمو آنلاین

1. نسخه فروشگاهی شرکتی پارمیس پلاس، نرم افزاری متناسب با نیاز فروشگاه هایی است، که علی رغم سادگی در روند کسب و کار، در حوزه خرید و فروش، به حسابداری پیشرفته تری نیازمندند.


2. به صورت خلاصه می توان گفت این دسته از کسب و کارها به نوعی یک فروشگاه ساده، با ساختار منظم هستند که به عنوان یک شرکت نیازمند به حسابداری پیشرفته تری نیز شناخته می شوند.


3. البته در مواردی نیز، با توجه به نیاز و سلیقه و دیدگاه مدیران، ممکن است شرکت هایی که خرید و فروش ساده ای دارند نیز، این نسخه را برای مدیریت کسب و کارشان انتخاب کنند.

برای شناخت بهتر تفاوت ها میتوانید امکانات حسابداری نسخه فروشگاهی بازرگانی را با نسخه فروشگاهی بیشتر مقایسه کنید.

دمو آنلاین

1. در حوزه کسب و کار و در سطحی بالاتر از فروشگاه های کوچک، واحدهای بازرگانی به خرید و فروش عمده کالاها و یا ارائه خدمات با گردش مالی قابل توجه مشغولند.


2. نرم افزار حسابداری متناسب با نیاز بازرگانان، امکانات اختصاصی را در همه زمینه ها علی الخصوص در حوزه تخصصی خرید و فروش می طلبد، چرا که پیچیدگی های موجود در این سطح بسیار بیشتر از فروشگاه های کوچک و یا به اصطلاح تک فروشی هاست.


3. اگر مدیر یک فروشگاه بازرگانی هستید، با نگاهی به امکانات نسخه بازرگانی شرکتی خواهید دید که این نسخه کاملاً مطابق نیازهای شما طراحی شده است.


دمو آنلاین

1. نسخه ویژه نرم افزار حسابداری شرکتی پارمیس پلاس نرم افزاری دارای امکاناتی به مراتب گسترده تر می باشد که رسیدگی به امور حسابداری را برای شرکت های کوچک و متوسط و مدیران این گروه از مشاغل بسیار ساده تر می کند.


2. این نسخه با دارا بودن دامنه امکانات وسیع تر در حوزه کسب و کارهای شرکتی، بسیاری از دغدغه های مدیران شرکت های کوچک و متوسط را از بابت مدیریت حسابداری و خرید و فروش کسب و کارشان از بین برده است.
مقایسه امکانات نسخه‌های شرکتی


1.اشخاص(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
2.حسابداری(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
3.خرید و فروش(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
4.بانک و چک(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
5.کالا و انبار(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)
6.کاربران(برای مشاهده امکانات کلیک کنید)