یکشنبه, 05 دی 1395 17:17

مبانی حسابداری و انواع آن

مباني حسابداري یعنی درآمدها و هزينه را در چه زماني شناسايي و در دفاتر حسابداري ثبت نماييم.

انواع مباني حسابداري:

  • مبناي نقدي: درآمد هنگام وصول وجه نقد و هزينه هنگام پرداخت وجه نقد ثبت مي شود.
  • مبناي تعهدي: درآمدها در سال انجام خدمات يا فروش كالاها و هزينه ها در سال دريافت كالا و خدمات به حساب منظورميشود.
  • مبناي نيمه تعهدي: براي ثبت درآمدها از مبناي نقدي و براي ثبت هزينه ها از مبناي تعهدي استفاده ميشود.
  • مبناي نقدي تعديل شده: ثبت درآمدها در دوره وجوه نقد و ثبت هزينه هامستلزم تحقق دو شرط لازم و كافي يعني: ايجاد تعهد و انجام پرداخت است.
  • مبناي تعهدي تعديل شده: درآمد آماده در دسترس و قابل اندازه گيري و هزينه در زمان ايجاد تعهد، قابل پرداخت باشد.
منتشر شده در کانال حسابداری
یکشنبه, 05 دی 1395 17:14

روش NIFO در قيمت گذاري كالا

در روش قیمت گذاری NIFO) Next-In-First-Out)  اولین صادره با نرخ وارده آتی، حواله خروج كالا بر اساس قيمت تمام شده صادر نمی شود بلكه كالاي صادره بر اساس قيمتي كه سفارش داده شده است و هنوز به انبار وارد نشده قيمت گذاری می گردد.

مثال:  اگر موجودی کالای در انبار  در 2 مرحله ابتدا با نرخ ۱۰۰ ریال و در مرحله بعد با نرخ  ۱۶۰ ریال وارد شده است و در مرحله سوم از همين كالا با نرخ ۱۷۰ ریال سفارش داده شده كه هنوز تحویل انبار نشده است، در چنين وضعيتي كالاي صادره از انبار با نرخ ۱۷۰ ریال ثبت مي گردد.

نکته ۱:

مهمترين مزيت اين روش این است كه قيمت جايگزيني آن نسبت به روش لایفو نزديك تر به نرخ روز است.

نکته۲:

این روش برای ارزیابی موجودی کالا جز در شرايط بسيار خاص از لحاظ گزارش گیری های مالی بکار میرود و از روش هاي پذيرفته شده حسابداری محسوب نمي شوند و بطور خاص در مقايسه با روش های متداول مانند میانگین، FIFO و LIFO، كمتر مورد استفاده قرار مي گيرند.

منتشر شده در کانال حسابداری

اقلام هزينه با تاييد مقام مجاز صورت گرفته باشد .

سند هزينه داراي اصل اسناد و مدارك مثبته كه مويد انجام خرج است باشد.

سقف مبلغ تنخواه رعايت شده باشد.

تاريخ اقلام هزينه از 15 روز تجاوز نكرده باشد .

اقلام هزينه با نيازمنديها مطابقت داشته باشد .

تخصيص صحيح عوامل و مراكز هزينه با مدارك خرج به درستي انجام شده باشد .

امضاء تنخواه گردان و تاييد كننده تنخواه در صورت مخارج تنخواه قبل ازارائه به امور مالي الزامي است.

در صورتيكه تعدادي از اسناد مخارج مورد تاييد نباشد و يا آنكه فاقد مدارك مستند باشد معادل آن از صورت تنظيمي كسر و نسبت به پرداخت بقيه مبلغ اقدام مي گردد. ضمنا سند مذكور از جمع اسناد جدا و به تنخواه دار برگشت و يا در صورت فقدان مدارك ، اطلاع داده مي شود .

در پايان ثبت هريك از صورت مخارج هاي تنخواه داران در واحد مالي ، مانده حساب تنخواه گردان در دفاتر در صورت مغايرت با مانده اعلام شده توسط ايشان ، با تنخواه دار حل و فصل گردد .

در پايان سال مالي ،تنخواه داران مكلفند موجودي تنخواه را به حساب بانكي اعلام شده از سوي امور مالي واريز و فيش آن را به همراه آخرين صورت مخارج تنخواه گردان به امور مالي ارائه نمايند. تجديد تنخواه گردان در اولين روز اداري سال بعد ، معادل سقف تضمين شده ، قابل اعمال مي باشد.

منتشر شده در کانال حسابداری
شنبه, 04 دی 1395 15:14

نکات درآمد عملیاتی

هر گاه در اندازه گیری درآمد عملیاتی، دریافت ما به ازای مربوط به آینده موکول گردید، معمولاً مبلغی اضافه بر بهای فروش نقدی کالا یا ارائه خدمات دریافت می شود.

که ارزش منصفانه ما به ازای مربوط، بهای فروش نقدی است و مبلغ اضافه دریافتی درآمد عملیاتی فروشنده محسوب نمی شود بلکه نوعی درآمد تأمین مالی است که باید بطور جداگانه نشان داده شود.

منتشر شده در کانال حسابداری
چهارشنبه, 24 آذر 1395 17:48

تعریف سود چیست؟

سود یک نوع فایده مالی است و وقتی اتفاقی افتد که مجموع درآمدهای شرکت از مجموع هزینه‌هایی که برای کسب آن درآمدها متحمل شده، بیشتر شود.
سود شرکت متعلق به مالکان شرکت است و آن‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند آیا سود به‌دست‌آمده را مجدداً در کسب‌وکار شرکت هزینه کنند یا نه.
تعریف سود ناخالص چیست؟
به‌طورکلی درآمد شرکت منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته سود ناخالص گفته می‌شود؛ اما در مبحث حسابداری شخصی سود ناخالص اشاره به درآمد شخصی کل فرد قبل از حساب کردن مالیات و سایر کسورات دارد.
تعریف سود هر سهم چیست؟
میزانی که سود شرکت به هر یک از سهامداران عادی اختصاص می‌یابد، سود هر سهم گفته می‌شود. سود هر سهم به‌عنوان شاخص سودآوری و کارایی یک شرکت شناخته می‌شود.
برای محاسبه آن سود خالص شرکت بر تعداد سهام عادی شرکت تقسیم می‌شود. چنانچه یک شرکت سهام ممتاز نیز منتشر کرده باشد، ابتدا باید سود تقسیمی به سهامداران ممتاز را از سود خالص کسر کرد و عدد به‌دست‌آمده را بر تعداد سهام عادی شرکت تقسیم کرد.
در دوره‌هایی که شرکت افزایش سرمایه داشته، بهتر است برای محاسبه سود هر سهم از میانگین موزون تعداد سهام عادی استفاده کرد.
منتشر شده در کانال حسابداری
يكنواختي در رويه‌هاي حسابداري
واحد تجاري بايد رويه‌هاي حسابداري خود در مورد معاملات مشابه، سایر رويدادها و شرايط را بطور یکنواخت انتخاب و بكار گيرد، مگر اينكه یک استاندارد حسابداری، بطور مشخص طبقه‌بندي اقلامي كه بکارگیری رويه‌هاي متفاوت در مورد آنها مناسب است را الزامي يا مجاز کند. چنانچه یک استاندارد حسابداری، چنين طبقه‌بندي را الزامي يا مجاز کند، بايد برای هر طبقه، رويه حسابداري مناسب، بطور يكنواخت انتخاب و بكار گرفته شود. 
تغيير در رويه‌هاي حسابداري
واحد تجاري تنها در صورتي بايد یک رويه حسابداري را تغییر دهد كه آن تغيير:
الف. طبق یک استاندارد حسابداری، الزامي باشد؛ يا
ب.  منجر به ارائه اطلاعات قابل اتکا و مربوط‌تر درباره آثار معاملات، سایر رويداد‌ها يا شرايط بر وضعيت مالي، عملكرد مالي يا جريانهاي نقدي واحد تجاري، در صورتهاي مالي شود.
موارد زير، تغيير در رويه‌‌های حسابداري تلقی نمی‌شود: 
الف. بكارگيري یک رويه حسابداري برای معاملات، سایر رويداد‌ها يا شرايط كه محتوای آنها با مواردي كه در گذشته واقع شده است، متفاوت می‌باشد؛ و
ب.  بكارگيري رويه حسابداري جديد برای معاملات، سایر رويداد‌ها يا شرايط كه در گذشته واقع نشده يا بی‌اهمیت بوده است. 
چنانچه در ابتداي دوره جاري، تعيين اثر انباشته بکارگیری رويه حسابداری جدید برای تمام دوره‌های گذشته غیرعملي باشد، واحد تجاري بايد برای بكارگيري رويه حسابداري جدید با تسری به گذشته، از نخستين تاريخي كه امكان‌پذير است اطلاعات مقايسه‌اي را تعديل کند. 
منتشر شده در کانال حسابداری
چهارشنبه, 24 آذر 1395 17:46

راس گیری و کاربردی آن

راس گيري چك روش محاسبه سررسيد واقعي تعدادي چك دريافتي با مبالغ مختلف و در تاريخهاي مختلف مي باشد.
فرض كنيد مي خواهيد در يك معامله با استفاده از چكهاي متنوع مبلغ و تاريخ مشتريان خود، مبلغ 10 ميليون ريال را براي 45 روز بعد پرداخت كنيد، مي توانيد از راس گيري استفاده نموده و چكها را طوري انتخاب كند كه راس كلي آنها تاريخ مورد نظر شما گردد.
برعكس اين موضوع هم صادق است، اگر يك مشتري قرار بوده تا مبلغي را طبق توافق در تاريخ خاصي با شما تسويه كند و اكنون تعدادي چك با مبالغ مختلف و در تاريخهاي متنوع به شما داده است، با استفاده از راس گيري مي توانيد بدانيد كه آيا راس مجموع چكهاي دريافتي در همان تاريخ توافق شده مي باشد يا كمتر يا بيشتر شده است.
در اين صورت با استفاده از راس گيري نتيجه صحيح را بدست مي آوريم.
منتشر شده در کانال حسابداری
هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا يا زمان محور  (TD ABC)، روش ABC كه در تمام روش هاي هزينه يابي برتر ميباشد; هم اكنون مورد انتقاد قرار گرفته و ديگر بعضي از كاربران ديگر از آن استفاده نميكنند. 
براي غلبه بر مشكلات ذاتي در ABC سنتي روش جديد TDABC ارائه گرديد كه بسيار ساده تر و ارزانتر و قوي تر از ABC سنتي است. 
اين روش هزينه ها رو به شكل بهتري به فعاليت ومشتري و منطقه و محصول اختصاص مي دهد و قادر است هزينه بلا استفاده را نيز شناسايی كند كه  ABC سنتي چنين قابليتي ندارد. 
همچنين در اين روش مي توان ارزش ظرفيت استفاده شده را با ارزش ظرفيت موجود مقايسه نمود.
منتشر شده در کانال حسابداری
دارايی: 
منبع تحت كنترل واحد تجاری در نتيجه وقوع رويدادی در گذشته است كه انتظار ميرود از طريق آن، منافع اقتصادی آتی به واحد تجاری جريان يابد. 
بدهی:
 تعهد فعلی واحد تجاری در نتيجه وقوع رويدادی در گذشته است كه انتظار می رود بابت تسويه آن، منابع دارای منافع اقتصادی آتی از واحد تجاری خارج شود.
حقوق صاحبان سرمايه (مالكانه): 
منافع باقيمانده در داراييها پس از كسر بدهيهاست. 
عنوان صورت وضعيت مالی، شامل نام واحد تجاری ، نام صورت مالی و تاريخ گزارشگری است. نام واحد تجاری بايد به همان ترتيبی كه در اسناد قانونی ايجاد شركت (مانند اساسنامه، شركتنامه و ...) آمده است، در بالای صورت وضعيت مالی مشخص گردد. همچنين اين عنوان بايد بيانگر وضعيت قانونی واحد تجاری (مانند شركت سهامی عام، شركت سهامی خاص، شركت تضامنی و...) باشد.
منتشر شده در کانال حسابداری
چهارشنبه, 24 آذر 1395 17:44

تسعیر :

فرایندی‌ است‌ که‌ از طریق‌ آن‌، اطلاعات‌ مالی‌ مبتنی بر ارز، برحسب‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ بیان‌ شود. واژه‌ تسعیر، گزارش‌ معاملات‌ منفرد ارزی‌ برحسب‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ و همچنین‌ برگردان‌ یک‌ مجموعه‌ کامل‌ صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ بر حسب‌ ارز به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ را در بر می‌گیرد.
نرخ‌ تسعیر : 
 عبارت‌ است‌ از نرخ‌ تبدیل‌ دو واحد پولی‌ به‌ یکدیگر (شامل‌ انواع‌ نرخهای‌ برابری‌ رسمی‌،  قراردادی‌ و غیره‌) که‌ در فرایند تسعیر بکار گرفته‌ می‌ شود.
تفاوت‌ تسعیر :  
عبارت‌ است‌ از تفاوت‌ ناشی از تسعیر میزان‌ معینی‌ از یک‌ ارز به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ با نرخهای‌تسعیر متفاوت‌.
منتشر شده در کانال حسابداری
نیاز به توضیحات بیشتر دارید؟
کارشناسان پارمیس آماده پاسخگویی به شما هستند...
با ما تماس بگیرید
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس