کانال رسمی آموزش پارمیس همراه

تلگرام پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

دنبال کردن اینستاگرام پارمیس

اینستاگرام پارمیس

 وام اگر 12.000.000وام بگیرم باید آن را به چه صورت ثبت کنید و مبلغ را به حساب بانک واریز کردیم. برای ثبت این موضوع باید اول T بکشیم و یک طرف معادله را شناسایی کنیم بدهکار یا بستانکار می باشد . چون پول به حساب بانک واریز می شود پس افزایش...
10.000.000ریال بابت سرمایه گذاری اولیه مالک که این مبلغ به حساب بانک واریز شده است. اولین کاری که می کنیم کشیدن T میباشد. به بانک ما پول واریز شده پس افزایش و سرمایه گذاری انجام شده پس سرمایه هم افزایش داشته است. اتفاقی که برای معادله...
تجزیه تحلیل رویداد در حسابداری مهم ترین موضوع تجزیه تحلیل رویداد می باشد حال برای این موضوع چند مثال میزنیم. واریز 10.000 تومان از صندوق به حساب بانک ملی برای تجزیه تحلیل باید بررسی کنیم که چه حسابی کاهش و چه حسابی افزایش داشته...
ترازنامه : صورتحسابی است که داراییها، بدهیها و سرمایه یک واحد را در یک تاریخ معین نمایش می دهد . که سمت راست آن دارایی ها و سمت چپ آن بدهی ها و سرمایه را نشان می دهد و جمع دارایی ها با مجموع بدهی و سرمایه باید برابر باشد. در زیر...
مهم ترین نکته این می باشد که حسابداری یک عملیات دو طرفه می باشد یعنی هم باید بدهکار داشته باشیم هم بستانکار بدهکار: افزایش هر دارایی در سمت راست (بدهکار) این حساب ثبت می شود . کاهش هر بدهی و سرمایه در سمت راست (بدهکار) این حساب...
مهمترین معادله حسابداری به شرح زیر می باشد : دارایی = بدهی + سرمایه دارایی: منابع اقتصادی هستند که افراد انتظار دارند در آینده سودی برایشان داشته باشد مثل زمین، ساختمان، کالا و... بدهی: شامل دیونی هستند که افراد برای بدست آوردن...
جمع آوری، تجزیه تحلیل، ثبت، گزارش گیری اطلاعات مالی و ارائه گزارش به استفاده کنندگان درون سازمان و بیرون سازمان می باشد . استفاده کنندگان درون سازمان: شامل مدیران و افرادی که داخل سازمان می باشند و بابت تصمیم گیری ها نیاز به...
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس