کانال رسمی آموزش پارمیس همراه

تلگرام پارمیس

کانال رسمی تلگرام پارمیس

تلگرام پارمیس

دنبال کردن اینستاگرام پارمیس

اینستاگرام پارمیس

مخارج قبل از بهره برداري در ترازنامه

    24 آذر 1395
این موضوع بیانگر عدم رعایت استاندارد حسابداری 24 مرحله قبل از بهره برداری می باشد. پس از تصویب این استاندارد ملی در سال 1383 کلیه مخارج انجام شده در مرحله قبل از بهره برداری شرکت در دو طبقه کلی قابل طبقه بندی می باشند.
مخارج قبل از بهره برداری انجام شده یا به دارایی مشخصی قابل انتساب است یا نیست.اگر مخارج انجام شده به دارایی مشخصی قابل انتساب باشد، به بهای تمام شده دارایی مربوطه منظور می گردد.
اگر مخارج انجام شده به دارایی مشخصی قابل انتساب نباشد، چه از آن انتظار منافع آتی برود و چه از آن انتظار منافع آتی نرود، به سود و زیان دوره منظور می گردد.
اگر دارایی ای با چنین ماهیتی تحت عنوان هزینه های تاسیس و یا هر نام دیگر در ترازنامه ایجاد شده باشد، با توجه به قاعده رجحان محتوا بر شکل مي توان به عدم رعايت اين استاندارد رسيد. (چون با تغییر شکل معنا تغییر نمی کند)


ارسال نظر

نام: *
ایمیل:*
نظر شما: *
خبرنامه
خبرنامه پارمیس
با عضویت در خبرنامه آخرین اخبار و اطلاعیه های پارمیس را در ایمیل خود دریافت نمایید.

افتخارات پارمیس

جوایز و افتخارات پارمیس